ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Volos Aghialos (Volos Aghialos) Longitute (Lon): 22.793 Latitute (Lat): 39.224 Altitute (Alt): 13m, Area:Thessaly

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
17/08/2019 11:20 30oC (86.0oF) 28%
NNE (0200)
3b (8kt)
17/08/2019 10:50 30oC (86.0oF) 28%
N (0100)
3b (8kt)
17/08/2019 10:20 30oC (86.0oF) 28%
NNW (3400)
3b (8kt)
17/08/2019 09:50 29oC (84.2oF) 30%
NNW (3400)
3b (8kt)
17/08/2019 09:20 29oC (84.2oF) 30%
N (3600)
3b (8kt)
17/08/2019 08:50 28oC (82.4oF) 31%
NNW (3300)
3b (8kt)
17/08/2019 08:20 27oC (80.6oF) 41%
NNW (3300)
3b (8kt)
17/08/2019 07:50 27oC (80.6oF) 41%
NNW (3300)
3b (8kt)
17/08/2019 07:20 27oC (80.6oF) 47%
WNW (3000)
2b (6kt)
17/08/2019 06:50 25oC (77.0oF) 60%
WNW (2900)
1b (3kt)
17/08/2019 06:20 24oC (75.2oF) 73%
W (2700)
2b (5kt)
17/08/2019 05:50 22oC (71.6oF) 82%
W (2700)
2b (5kt)
17/08/2019 05:20 22oC (71.6oF) 82%
W (2700)
2b (4kt)
17/08/2019 04:50 20oC (68.0oF) 93%
NW (3200)
2b (6kt)
17/08/2019 04:20 20oC (68.0oF) 93%
NW (3100)
3b (7kt)

Station Observations for the last 24 hours