ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Agchialos (Agchialos) Longitute (Lon): 22.79 Latitute (Lat): 39.22 Altitute (Alt): 19m, Area:Thessaly

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
14/04/2021 10:20 23oC (73.4oF) 19%
W (2600)
3b (7kt)
14/04/2021 09:50 22oC (71.6oF) 28%
W (2700)
2b (5kt)
14/04/2021 09:20 21oC (69.8oF) 28%
W (2700)
3b (7kt)
14/04/2021 08:50 21oC (69.8oF) 30%
SW (2300)
3b (9kt)
14/04/2021 08:20 21oC (69.8oF) 28%
W (2600)
3b (7kt)
14/04/2021 07:50 21oC (69.8oF) 30%
W (2700)
2b (5kt)
14/04/2021 07:20 19oC (66.2oF) 36%
WSW (2500)
2b (5kt)
14/04/2021 06:50 17oC (62.6oF) 44%
E (0800)
2b (4kt)
14/04/2021 06:20 15oC (59.0oF) 54%
SE (1300)
2b (5kt)
14/04/2021 05:50 14oC (57.2oF) 58% CALM
14/04/2021 05:20 12oC (53.6oF) 61% CALM
14/04/2021 04:50 9oC (48.2oF) 81% CALM
14/04/2021 04:20 7oC (44.6oF) 70% CALM
14/04/2021 03:50 9oC (48.2oF) 61%
WSW (2500)
2b (4kt)
14/04/2021 03:20 13oC (55.4oF) 43%
W (2700)
3b (10kt)

Station Observations for the last 24 hours