ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Volos Aghialos (Volos Aghialos) Longitute (Lon): 22.793 Latitute (Lat): 39.224 Altitute (Alt): 13m, Area:Thessaly

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
15/07/2020 17:50 25oC (77.0oF) 56%
E (1000)
3b (7kt)
15/07/2020 17:20 25oC (77.0oF) 53%
E (1000)
3b (8kt)
15/07/2020 16:50 26oC (78.8oF) 50%
E (1000)
4b (12kt)
15/07/2020 16:20 27oC (80.6oF) 47%
E (1000)
4b (13kt)
15/07/2020 15:50 27oC (80.6oF) 44%
E (1000)
4b (12kt)
15/07/2020 15:20 27oC (80.6oF) 44%
E (1000)
4b (13kt)
15/07/2020 14:50 28oC (82.4oF) 41%
E (1000)
4b (12kt)
15/07/2020 14:20 28oC (82.4oF) 41%
ESE (1100)
4b (13kt)
15/07/2020 13:50 28oC (82.4oF) 41%
ESE (1100)
4b (13kt)
15/07/2020 13:20 28oC (82.4oF) 38%
ESE (1100)
4b (13kt)
15/07/2020 12:50 29oC (84.2oF) 32%
ESE (1100)
4b (14kt)
15/07/2020 12:20 29oC (84.2oF) 34%
E (1000)
4b (12kt)
15/07/2020 11:50 28oC (82.4oF) 36%
E (1000)
4b (11kt)
15/07/2020 11:20 28oC (82.4oF) 34%
E (0900)
3b (10kt)
15/07/2020 10:50 28oC (82.4oF) 36%
E (1000)
3b (10kt)

Station Observations for the last 24 hours