ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Volos Aghialos (Volos Aghialos) Longitute (Lon): 22.793 Latitute (Lat): 39.224 Altitute (Alt): 13m, Area:Thessaly

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
22/10/2019 12:20 26oC (78.8oF) 43%
ESE (1100)
3b (7kt)
22/10/2019 11:50 26oC (78.8oF) 43%
E (1000)
2b (6kt)
22/10/2019 11:20 26oC (78.8oF) 41%
ENE (0700)
3b (7kt)
22/10/2019 10:50 26oC (78.8oF) 38%
NNW (3300)
2b (6kt)
22/10/2019 10:20 26oC (78.8oF) 38%
N (3600)
3b (8kt)
22/10/2019 09:50 26oC (78.8oF) 41%
NNW (3400)
3b (8kt)
22/10/2019 09:20 25oC (77.0oF) 43%
NW (3100)
3b (9kt)
22/10/2019 08:50 24oC (75.2oF) 46%
NW (3100)
2b (6kt)
22/10/2019 08:20 23oC (73.4oF) 52%
NW (3100)
2b (6kt)
22/10/2019 07:50 22oC (71.6oF) 59%
NNW (3300)
2b (6kt)
22/10/2019 07:20 20oC (68.0oF) 67%
NW (3200)
2b (6kt)
22/10/2019 06:50 19oC (66.2oF) 72%
NW (3200)
3b (7kt)
22/10/2019 06:20 17oC (62.6oF) 77%
W (2700)
2b (5kt)
22/10/2019 05:50 15oC (59.0oF) 82%
WNW (3000)
2b (6kt)
22/10/2019 05:20 14oC (57.2oF) 81%
W (2700)
2b (6kt)

Station Observations for the last 24 hours