ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Volos Aghialos (Volos Aghialos) Longitute (Lon): 22.793 Latitute (Lat): 39.224 Altitute (Alt): 13m, Area:Thessaly

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
17/06/2019 23:50 23oC (73.4oF) 52%
WNW (3000)
2b (5kt)
17/06/2019 22:50 23oC (73.4oF) 52%
W (2800)
2b (4kt)
17/06/2019 21:50 22oC (71.6oF) 59%
W (2600)
2b (5kt)
17/06/2019 20:50 22oC (71.6oF) 64% CALM
17/06/2019 19:50 25oC (77.0oF) 46%
W (2700)
4b (11kt)
17/06/2019 18:50 26oC (78.8oF) 46%
W (2700)
3b GUSTS 5b (10ktG20kt)
17/06/2019 17:50 26oC (78.8oF) 57%
N (3600)
2b (4kt)
17/06/2019 17:20 28oC (82.4oF) 47%
NNE (0300)
1b (3kt)
17/06/2019 16:50 29oC (84.2oF) 39%
E (0800)
2b (4kt)
17/06/2019 16:20 30oC (86.0oF) 39%
E (0900)
2b (6kt)
17/06/2019 15:50 31oC (87.8oF) 30%
E (0800)
2b (5kt)
17/06/2019 15:20 31oC (87.8oF) 30%
E (1000)
3b (8kt)
17/06/2019 14:50 31oC (87.8oF) 30%
E (1000)
3b (10kt)
17/06/2019 14:20 31oC (87.8oF) 30%
ESE (1100)
3b (10kt)
17/06/2019 13:50 31oC (87.8oF) 32%
ESE (1100)
3b (10kt)

Station Observations for the last 24 hours