ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Volos Aghialos (Volos Aghialos) Longitute (Lon): 22.793 Latitute (Lat): 39.224 Altitute (Alt): 13m, Area:Thessaly

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
08/12/2019 08:50 10oC (50.0oF) 93%
NNW (3300)
3b (10kt)
08/12/2019 08:20 10oC (50.0oF) 93%
NW (3200)
3b (8kt)
08/12/2019 07:50 10oC (50.0oF) 93% CALM
08/12/2019 07:20 8oC (46.4oF) 93%
WSW (2400)
2b (4kt)
08/12/2019 06:50 7oC (44.6oF) 100%
W (2800)
2b (5kt)
08/12/2019 06:20 7oC (44.6oF) 93%
WSW (2500)
2b (5kt)
08/12/2019 05:50 6oC (42.8oF) 100%
WSW (2500)
2b (5kt)
08/12/2019 05:20 5oC (41.0oF) 100%
WSW (2400)
2b (4kt)
08/12/2019 04:50 4oC (39.2oF) 100%
W (2600)
2b (5kt)
08/12/2019 04:20 5oC (41.0oF) 100%
W (2800)
2b (5kt)
08/12/2019 03:50 5oC (41.0oF) 100%
W (2800)
2b (5kt)
08/12/2019 03:20 6oC (42.8oF) 93%
W (2800)
2b (5kt)
08/12/2019 02:50 6oC (42.8oF) 93%
W (2800)
2b (5kt)
08/12/2019 01:50 5oC (41.0oF) 100%
W (2700)
2b (6kt)
08/12/2019 00:50 6oC (42.8oF) 93%
W (2800)
2b (6kt)

Station Observations for the last 24 hours