ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Agchialos (Agchialos) Longitute (Lon): 22.79 Latitute (Lat): 39.22 Altitute (Alt): 19m, Area:Thessaly

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
23/10/2021 09:20 23oC (73.4oF) 49%
E (1000)
2b (6kt)
23/10/2021 08:50 23oC (73.4oF) 46% VARIABLE 1b (3kt)
23/10/2021 08:20 23oC (73.4oF) 46% CALM
23/10/2021 07:50 22oC (71.6oF) 45% VARIABLE 1b (3kt)
23/10/2021 07:20 10oC (50.0oF) /// VARIABLE 1b (2kt)
23/10/2021 06:50 19oC (66.2oF) 63% VARIABLE 1b (3kt)
23/10/2021 06:20 16oC (60.8oF) 82%
WSW (2400)
2b (6kt)
23/10/2021 05:50 13oC (55.4oF) 93%
WSW (2500)
2b (6kt)
23/10/2021 05:20 12oC (53.6oF) 100%
W (2800)
2b (4kt)
23/10/2021 04:50 11oC (51.8oF) 100%
NW (3200)
2b (5kt)
23/10/2021 04:20 11oC (51.8oF) 93%
SW (2300)
2b (6kt)
23/10/2021 03:50 12oC (53.6oF) 87% VARIABLE 1b (3kt)
23/10/2021 03:20 13oC (55.4oF) 81%
W (2600)
2b (6kt)
23/10/2021 02:50 12oC (53.6oF) 87%
W (2600)
2b (5kt)
23/10/2021 01:50 12oC (53.6oF) 93%
W (2700)
2b (6kt)

Station Observations for the last 24 hours