ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Agchialos (Agchialos) Longitute (Lon): 22.79 Latitute (Lat): 39.22 Altitute (Alt): 19m, Area:Thessaly

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
28/10/2020 08:20 17oC (62.6oF) 93% CALM
28/10/2020 07:50 15oC (59.0oF) 93%
NNW (3400)
2b (5kt)
28/10/2020 07:20 15oC (59.0oF) 93% VARIABLE 1b (3kt)
28/10/2020 06:50 14oC (57.2oF) 93% CALM
28/10/2020 06:20 15oC (59.0oF) 82%
W (2600)
2b (4kt)
28/10/2020 05:50 14oC (57.2oF) 87% CALM
28/10/2020 05:20 13oC (55.4oF) 81% CALM
28/10/2020 04:50 13oC (55.4oF) 87% CALM
28/10/2020 04:20 13oC (55.4oF) 81% CALM
28/10/2020 03:50 14oC (57.2oF) 76% CALM
28/10/2020 03:20 13oC (55.4oF) 81%
WSW (2500)
2b (4kt)
28/10/2020 02:50 13oC (55.4oF) 81%
W (2700)
2b (5kt)
28/10/2020 01:50 12oC (53.6oF) 81%
WSW (2400)
2b (4kt)
27/10/2020 23:50 13oC (55.4oF) 81% CALM
27/10/2020 22:50 12oC (53.6oF) 81%
WSW (2400)
2b (4kt)

Station Observations for the last 24 hours