ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Larisa (Larisa) Longitute (Lon): 22.46 Latitute (Lat): 39.646 Altitute (Alt): 71m, Area:Thessaly

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
20/08/2019 18:50 24oC (75.2oF) 64%
E (1000)
3b (8kt)
20/08/2019 17:50 25oC (77.0oF) 53%
E (1000)
3b (7kt)
20/08/2019 17:20 27oC (80.6oF) 47%
E (0900)
3b (8kt)
20/08/2019 16:50 28oC (82.4oF) 44%
E (0900)
2b (6kt)
20/08/2019 16:20 30oC (86.0oF) 36%
E (0800)
3b (9kt)
20/08/2019 15:50 31oC (87.8oF) 32%
E (0800)
3b (9kt)
20/08/2019 15:20 32oC (89.6oF) 30%
E (0900)
3b (10kt)
20/08/2019 14:50 32oC (89.6oF) 30%
E (0800)
3b (10kt)
20/08/2019 14:20 32oC (89.6oF) 30%
E (0800)
4b (11kt)
20/08/2019 13:50 32oC (89.6oF) 30%
E (0800)
4b (11kt)
20/08/2019 13:20 32oC (89.6oF) 30%
E (0800)
3b (10kt)
20/08/2019 12:50 32oC (89.6oF) 30%
E (0900)
4b (11kt)
20/08/2019 12:20 33oC (91.4oF) 31%
E (1000)
3b (9kt)
20/08/2019 11:50 32oC (89.6oF) 32%
E (0900)
3b (8kt)
20/08/2019 11:20 32oC (89.6oF) 32%
E (1000)
3b (8kt)

Station Observations for the last 24 hours