ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Larisa (Larisa) Longitute (Lon): 22.46 Latitute (Lat): 39.646 Altitute (Alt): 71m, Area:Thessaly

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
15/07/2020 18:20 24oC (75.2oF) 49%
E (0900)
3b (8kt)
15/07/2020 17:50 24oC (75.2oF) 52%
E (0800)
3b (10kt)
15/07/2020 17:20 25oC (77.0oF) 49%
ENE (0700)
4b (12kt)
15/07/2020 16:50 27oC (80.6oF) 44%
E (0800)
4b (11kt)
15/07/2020 16:20 28oC (82.4oF) 41%
E (0800)
4b (12kt)
15/07/2020 15:50 29oC (84.2oF) 39%
ENE (0700)
4b (12kt)
15/07/2020 15:20 30oC (86.0oF) 36%
ENE (0700)
4b (11kt)
15/07/2020 14:50 30oC (86.0oF) 36%
ENE (0700)
4b (12kt)
15/07/2020 14:20 31oC (87.8oF) 34%
E (0800)
3b (10kt)
15/07/2020 13:50 31oC (87.8oF) 34%
E (0800)
3b (8kt)
15/07/2020 13:20 32oC (89.6oF) 32%
E (0800)
2b (6kt)
15/07/2020 12:50 32oC (89.6oF) 30%
N (3600)
2b (5kt)
15/07/2020 12:20 31oC (87.8oF) 32%
NNE (0200)
2b (6kt)
15/07/2020 11:50 31oC (87.8oF) 32%
ENE (0600)
2b (4kt)
15/07/2020 11:20 31oC (87.8oF) 32%
N (3500)
2b (4kt)

Station Observations for the last 24 hours