ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Larisa (Larisa) Longitute (Lon): 22.46 Latitute (Lat): 39.65 Altitute (Alt): 74m, Area:Thessaly

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
14/04/2021 10:50 20oC (68.0oF) 36%
SW (2300)
2b (6kt)
14/04/2021 10:20 20oC (68.0oF) 39% CALM
14/04/2021 09:50 20oC (68.0oF) 36% CALM
14/04/2021 09:20 19oC (66.2oF) 42% CALM
14/04/2021 08:50 19oC (66.2oF) 42% CALM
14/04/2021 08:20 18oC (64.4oF) 44% CALM
14/04/2021 07:50 17oC (62.6oF) 47% CALM
14/04/2021 07:20 15oC (59.0oF) 58% CALM
14/04/2021 06:50 13oC (55.4oF) 66% CALM
14/04/2021 06:20 12oC (53.6oF) 66% CALM
14/04/2021 05:50 10oC (50.0oF) 70% CALM
14/04/2021 05:20 8oC (46.4oF) 81% CALM
14/04/2021 04:50 5oC (41.0oF) 86% CALM
14/04/2021 04:20 5oC (41.0oF) 80% CALM
14/04/2021 03:50 5oC (41.0oF) 80% CALM

Station Observations for the last 24 hours