ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Larisa (Larisa) Longitute (Lon): 22.46 Latitute (Lat): 39.646 Altitute (Alt): 71m, Area:Thessaly

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
22/10/2019 12:20 27oC (80.6oF) 36% CALM
22/10/2019 11:50 26oC (78.8oF) 41% CALM
22/10/2019 11:20 26oC (78.8oF) 41% CALM
22/10/2019 10:50 25oC (77.0oF) 43% CALM
22/10/2019 10:20 24oC (75.2oF) 46% CALM
22/10/2019 09:50 23oC (73.4oF) 52% CALM
22/10/2019 09:20 22oC (71.6oF) 56% CALM
22/10/2019 08:50 21oC (69.8oF) 59% CALM
22/10/2019 08:20 20oC (68.0oF) 63% CALM
22/10/2019 07:50 19oC (66.2oF) 67% CALM
22/10/2019 07:20 17oC (62.6oF) 77% CALM
22/10/2019 06:50 16oC (60.8oF) 76% CALM
22/10/2019 06:20 14oC (57.2oF) 81% CALM
22/10/2019 05:50 11oC (51.8oF) 93% CALM
22/10/2019 05:20 10oC (50.0oF) 100% CALM

Station Observations for the last 24 hours