ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Larisa (Larisa) Longitute (Lon): 22.46 Latitute (Lat): 39.646 Altitute (Alt): 71m, Area:Thessaly

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
08/12/2019 08:50 8oC (46.4oF) 93% CALM
08/12/2019 08:20 8oC (46.4oF) 93% CALM
08/12/2019 07:20 8oC (46.4oF) 93% CALM
08/12/2019 06:50 8oC (46.4oF) 93% CALM
08/12/2019 06:20 8oC (46.4oF) 93% CALM
08/12/2019 05:50 8oC (46.4oF) 93% CALM
08/12/2019 05:20 8oC (46.4oF) 93% CALM
08/12/2019 04:50 8oC (46.4oF) 93% CALM
08/12/2019 04:20 8oC (46.4oF) 93% CALM
08/12/2019 03:50 8oC (46.4oF) 93% CALM
08/12/2019 03:20 8oC (46.4oF) 93% CALM
08/12/2019 02:50 8oC (46.4oF) 93% CALM
08/12/2019 01:50 8oC (46.4oF) 93% CALM
08/12/2019 00:50 9oC (48.2oF) 93% CALM
07/12/2019 23:50 9oC (48.2oF) 93% CALM

Station Observations for the last 24 hours