ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Rodos (Rodos) Longitute (Lon): 28.09 Latitute (Lat): 36.4 Altitute (Alt): 7m, Area:South Aegean

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
01/10/2020 07:50 25oC (77.0oF) 33%
WNW (2900)
3b (10kt)
01/10/2020 07:20 24oC (75.2oF) 33%
WNW (2900)
4b (11kt)
01/10/2020 06:50 24oC (75.2oF) 33%
WNW (2900)
4b (11kt)
01/10/2020 06:20 23oC (73.4oF) 37%
WNW (2900)
4b (11kt)
01/10/2020 05:50 23oC (73.4oF) 37%
WNW (2900)
4b (11kt)
01/10/2020 05:20 22oC (71.6oF) 42%
W (2800)
5b (17kt)
01/10/2020 04:50 22oC (71.6oF) 42%
W (2800)
5b (17kt)
01/10/2020 04:20 22oC (71.6oF) 42%
WNW (2900)
4b (13kt)
01/10/2020 03:50 22oC (71.6oF) 42%
WNW (2900)
4b (13kt)
01/10/2020 03:20 22oC (71.6oF) 42%
WNW (2900)
4b (13kt)
01/10/2020 02:50 22oC (71.6oF) 42%
WNW (2900)
4b (12kt)
01/10/2020 02:20 22oC (71.6oF) 42%
WNW (3000)
4b (14kt)
01/10/2020 01:50 23oC (73.4oF) 37%
WNW (2900)
4b (14kt)
01/10/2020 01:20 23oC (73.4oF) 46%
WNW (2900)
4b (13kt)
01/10/2020 00:50 23oC (73.4oF) 46%
WNW (3000)
4b (12kt)

Station Observations for the last 24 hours