ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Rodos (Rodos) Longitute (Lon): 28.088 Latitute (Lat): 36.402 Altitute (Alt): 7m, Area:South Aegean

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
01/06/2020 09:20 16oC (60.8oF) 93% VARIABLE 1b (2kt)
01/06/2020 08:50 16oC (60.8oF) 93% VARIABLE 1b (2kt)
01/06/2020 08:20 16oC (60.8oF) 93% VARIABLE 1b (3kt)
01/06/2020 07:50 16oC (60.8oF) 93% VARIABLE 1b (3kt)
01/06/2020 06:50 16oC (60.8oF) 93%
SSE (1600)
2b (6kt)
01/06/2020 06:42 17oC (62.6oF) 87%
S (1700)
3b (7kt)
01/06/2020 06:20 17oC (62.6oF) 87%
SSE (1600)
2b (5kt)
01/06/2020 05:50 17oC (62.6oF) 87% VARIABLE 1b (3kt)
01/06/2020 05:39 18oC (64.4oF) 82% VARIABLE 1b (3kt)
01/06/2020 05:28 18oC (64.4oF) 77% VARIABLE 1b (3kt)
01/06/2020 05:20 18oC (64.4oF) 77% VARIABLE 1b (3kt)
01/06/2020 04:50 18oC (64.4oF) 77% VARIABLE 1b (3kt)
01/06/2020 04:20 18oC (64.4oF) 77% VARIABLE 1b (3kt)
01/06/2020 03:50 17oC (62.6oF) 93% VARIABLE 1b (2kt)
01/06/2020 03:20 18oC (64.4oF) 93% VARIABLE 1b (2kt)

Station Observations for the last 24 hours