ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Rodos (Rodos) Longitute (Lon): 28.09 Latitute (Lat): 36.4 Altitute (Alt): 7m, Area:South Aegean

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
14/04/2021 10:50 19oC (66.2oF) 63%
SSE (1600)
2b GUSTS 4b (6ktG16kt)
14/04/2021 10:48 19oC (66.2oF) 63%
SSE (1600)
2b GUSTS 4b (6ktG16kt)
14/04/2021 10:20 19oC (66.2oF) 63%
SSE (1600)
3b (7kt)
14/04/2021 09:50 19oC (66.2oF) 63%
SSE (1600)
3b (7kt)
14/04/2021 09:20 19oC (66.2oF) 59%
ESE (1200)
3b (8kt)
14/04/2021 08:50 19oC (66.2oF) 59%
ESE (1200)
3b (8kt)
14/04/2021 08:20 18oC (64.4oF) 59%
SE (1300)
3b (7kt)
14/04/2021 07:50 18oC (64.4oF) 59%
S (1700)
2b (5kt)
14/04/2021 07:20 16oC (60.8oF) 71%
SE (1400)
2b (4kt)
14/04/2021 06:50 16oC (60.8oF) 71%
SE (1400)
2b (4kt)
14/04/2021 06:20 16oC (60.8oF) 76%
SE (1300)
2b (5kt)
14/04/2021 05:50 16oC (60.8oF) 76% VARIABLE 1b (2kt)
14/04/2021 05:20 15oC (59.0oF) 76% CALM
14/04/2021 04:50 15oC (59.0oF) 76% CALM
14/04/2021 04:20 14oC (57.2oF) 81% VARIABLE 1b (2kt)

Station Observations for the last 24 hours