ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Rodos (Rodos) Longitute (Lon): 28.09 Latitute (Lat): 36.4 Altitute (Alt): 7m, Area:South Aegean

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
18/01/2021 04:50 8oC (46.4oF) 75%
NW (3200)
2b GUSTS 4b (5ktG15kt)
18/01/2021 04:20 9oC (48.2oF) 65% VARIABLE 1b (3kt)
18/01/2021 03:50 9oC (48.2oF) 65%
SW (2300)
2b (5kt)
18/01/2021 03:20 9oC (48.2oF) 65%
WNW (2900)
3b (9kt)
18/01/2021 02:50 9oC (48.2oF) 65%
W (2800)
3b (10kt)
18/01/2021 02:20 7oC (44.6oF) 87%
W (2600)
3b (9kt)
18/01/2021 01:50 7oC (44.6oF) 87%
SSW (2100)
3b (10kt)
18/01/2021 01:20 9oC (48.2oF) 70%
WNW (3000)
4b (12kt)
18/01/2021 00:50 9oC (48.2oF) 70%
W (2700)
3b (8kt)
18/01/2021 00:20 9oC (48.2oF) 70%
W (2700)
4b GUSTS 6b (15ktG25kt)
17/01/2021 23:50 9oC (48.2oF) 70%
W (2800)
3b (8kt)
17/01/2021 23:20 9oC (48.2oF) 70%
W (2800)
3b (9kt)
17/01/2021 22:50 9oC (48.2oF) 70%
WNW (3000)
4b (12kt)
17/01/2021 22:20 9oC (48.2oF) 70%
WNW (2900)
3b (8kt)
17/01/2021 21:50 9oC (48.2oF) 70%
W (2800)
3b (9kt)

Station Observations for the last 24 hours