ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Rodos (Rodos) Longitute (Lon): 28.088 Latitute (Lat): 36.402 Altitute (Alt): 7m, Area:South Aegean

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
22/10/2019 12:20 28oC (82.4oF) 34%
NNW (3400)
2b (5kt)
22/10/2019 11:50 28oC (82.4oF) 34%
NE (0500)
3b (8kt)
22/10/2019 11:20 28oC (82.4oF) 36%
NE (0400)
3b (7kt)
22/10/2019 10:50 28oC (82.4oF) 31%
NNE (0300)
3b (9kt)
22/10/2019 10:20 28oC (82.4oF) 31%
NE (0400)
3b (9kt)
22/10/2019 09:50 28oC (82.4oF) 34%
NE (0400)
3b (9kt)
22/10/2019 09:20 27oC (80.6oF) 38%
ENE (0600)
3b (9kt)
22/10/2019 08:50 27oC (80.6oF) 41%
NE (0500)
3b (9kt)
22/10/2019 08:20 27oC (80.6oF) 41%
NE (0500)
3b (8kt)
22/10/2019 07:50 26oC (78.8oF) 43%
NE (0500)
3b (9kt)
22/10/2019 07:20 25oC (77.0oF) 49%
ENE (0700)
3b (8kt)
22/10/2019 06:50 24oC (75.2oF) 56% /// ///
22/10/2019 06:20 22oC (71.6oF) 68% /// ///
22/10/2019 05:50 21oC (69.8oF) 68% /// ///
22/10/2019 05:20 20oC (68.0oF) 72% /// ///

Station Observations for the last 24 hours