ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Rodos (Rodos) Longitute (Lon): 28.088 Latitute (Lat): 36.402 Altitute (Alt): 7m, Area:South Aegean

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
06/12/2019 16:20 14oC (57.2oF) 58%
SSW (2100)
1b (3kt)
06/12/2019 15:50 14oC (57.2oF) 58%
SSW (2100)
1b (3kt)
06/12/2019 15:20 14oC (57.2oF) 54%
SSW (2000)
1b (3kt)
06/12/2019 14:50 15oC (59.0oF) 47%
WSW (2500)
2b (6kt)
06/12/2019 14:20 17oC (62.6oF) 41%
WNW (2900)
2b (6kt)
06/12/2019 13:50 17oC (62.6oF) 41%
WNW (3000)
2b (6kt)
06/12/2019 13:20 17oC (62.6oF) 41%
W (2800)
2b (6kt)
06/12/2019 12:50 17oC (62.6oF) 41%
W (2800)
3b (7kt)
06/12/2019 12:20 17oC (62.6oF) 44%
WNW (2900)
3b (7kt)
06/12/2019 11:50 17oC (62.6oF) 44%
WNW (2900)
3b (7kt)
06/12/2019 11:20 17oC (62.6oF) 47%
WNW (2900)
2b (6kt)
06/12/2019 10:50 17oC (62.6oF) 47%
WNW (2900)
2b (6kt)
06/12/2019 10:20 16oC (60.8oF) 47%
WNW (2900)
3b (7kt)
06/12/2019 09:50 16oC (60.8oF) 47%
WNW (2900)
3b (7kt)
06/12/2019 09:20 15oC (59.0oF) 50%
WNW (2900)
3b (10kt)

Station Observations for the last 24 hours