ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Rodos (Rodos) Longitute (Lon): 28.088 Latitute (Lat): 36.402 Altitute (Alt): 7m, Area:South Aegean

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
22/08/2019 16:50 31oC (87.8oF) 54%
WSW (2400)
3b (7kt)
22/08/2019 16:20 32oC (89.6oF) 48%
WSW (2400)
3b (9kt)
22/08/2019 15:50 32oC (89.6oF) 48%
WSW (2400)
4b (11kt)
22/08/2019 15:20 32oC (89.6oF) 51%
WSW (2400)
3b (10kt)
22/08/2019 14:50 32oC (89.6oF) 51%
WSW (2400)
4b (11kt)
22/08/2019 14:20 32oC (89.6oF) 54%
WSW (2400)
4b (12kt)
22/08/2019 13:50 32oC (89.6oF) 54%
WSW (2400)
4b (12kt)
22/08/2019 13:20 34oC (93.2oF) 40%
WSW (2500)
4b (12kt)
22/08/2019 12:50 34oC (93.2oF) 40%
W (2600)
4b (11kt)
22/08/2019 12:20 34oC (93.2oF) 35%
W (2600)
3b (10kt)
22/08/2019 11:50 34oC (93.2oF) 35%
W (2600)
3b (8kt)
22/08/2019 11:20 33oC (91.4oF) 45%
W (2600)
3b (9kt)
22/08/2019 10:50 33oC (91.4oF) 45%
W (2700)
3b (7kt)
22/08/2019 10:20 32oC (89.6oF) 48%
W (2700)
3b (8kt)
22/08/2019 09:50 31oC (87.8oF) 51%
W (2700)
3b (7kt)

Station Observations for the last 24 hours