ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Rodos (Rodos) Longitute (Lon): 28.088 Latitute (Lat): 36.402 Altitute (Alt): 7m, Area:South Aegean

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
17/06/2019 23:50 24oC (75.2oF) 73%
WSW (2400)
2b (6kt)
17/06/2019 23:20 24oC (75.2oF) 73%
SW (2300)
3b (7kt)
17/06/2019 22:50 24oC (75.2oF) 73%
WSW (2400)
2b (4kt)
17/06/2019 22:20 24oC (75.2oF) 77%
WSW (2400)
2b (4kt)
17/06/2019 21:50 24oC (75.2oF) 77%
SW (2300)
2b (4kt)
17/06/2019 21:20 24oC (75.2oF) 77%
SW (2300)
2b (5kt)
17/06/2019 20:50 24oC (75.2oF) 77%
WSW (2400)
3b (7kt)
17/06/2019 20:20 25oC (77.0oF) 78%
WSW (2400)
2b (6kt)
17/06/2019 19:20 25oC (77.0oF) 78%
SW (2200)
3b (7kt)
17/06/2019 18:20 25oC (77.0oF) 78%
SW (2300)
3b (8kt)
17/06/2019 17:50 25oC (77.0oF) 78%
WSW (2400)
3b (10kt)
17/06/2019 17:20 27oC (80.6oF) 64%
WSW (2400)
3b (10kt)
17/06/2019 16:50 27oC (80.6oF) 64%
WSW (2400)
4b (11kt)
17/06/2019 16:20 28oC (82.4oF) 57%
WSW (2400)
4b (13kt)
17/06/2019 15:50 28oC (82.4oF) 57%
WSW (2400)
4b (12kt)

Station Observations for the last 24 hours