ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Rodos (Rodos) Longitute (Lon): 28.088 Latitute (Lat): 36.402 Altitute (Alt): 7m, Area:South Aegean

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
24/01/2020 23:20 10oC (50.0oF) 53% VARIABLE 1b (2kt)
24/01/2020 22:50 10oC (50.0oF) 53% VARIABLE 1b (2kt)
24/01/2020 22:20 11oC (51.8oF) 49% VARIABLE 1b (2kt)
24/01/2020 21:50 11oC (51.8oF) 49% VARIABLE 1b (2kt)
24/01/2020 21:20 12oC (53.6oF) 50%
NW (3100)
2b (6kt)
24/01/2020 20:50 12oC (53.6oF) 50%
NW (3100)
2b (6kt)
24/01/2020 20:20 12oC (53.6oF) 40%
NW (3100)
3b (8kt)
24/01/2020 19:50 12oC (53.6oF) 40%
NW (3100)
3b (8kt)
24/01/2020 19:20 12oC (53.6oF) 40%
WNW (3000)
3b (9kt)
24/01/2020 18:50 12oC (53.6oF) 40%
WNW (2900)
3b (10kt)
24/01/2020 18:20 12oC (53.6oF) 40%
WNW (2900)
3b (10kt)
24/01/2020 17:50 12oC (53.6oF) 37%
WNW (2900)
3b (10kt)
24/01/2020 17:20 12oC (53.6oF) 40%
WNW (2900)
3b (10kt)
24/01/2020 16:50 12oC (53.6oF) 40%
WNW (2900)
3b (9kt)
24/01/2020 16:20 12oC (53.6oF) 37%
WNW (3000)
3b (9kt)

Station Observations for the last 24 hours