ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Kavala (Kavala) Longitute (Lon): 24.62 Latitute (Lat): 40.92 Altitute (Alt): 4m, Area:East Macedonia and Thrace

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
23/10/2021 08:50 19oC (66.2oF) 72%
SSW (2100)
2b (4kt)
23/10/2021 08:20 19oC (66.2oF) 72%
SSW (2100)
1b (2kt)
23/10/2021 07:50 17oC (62.6oF) 77%
SSE (1500)
1b (2kt)
23/10/2021 07:20 15oC (59.0oF) 82%
E (1000)
1b (2kt)
23/10/2021 06:50 14oC (57.2oF) 87%
NE (0500)
2b (4kt)
23/10/2021 06:20 12oC (53.6oF) 93% CALM
23/10/2021 05:50 11oC (51.8oF) 93% CALM
23/10/2021 05:20 11oC (51.8oF) 100% CALM
23/10/2021 04:50 10oC (50.0oF) 100% CALM
23/10/2021 04:20 10oC (50.0oF) 100%
NE (0500)
1b (2kt)
23/10/2021 03:50 10oC (50.0oF) 100%
NE (0500)
1b (3kt)
23/10/2021 03:20 10oC (50.0oF) 93%
ENE (0700)
1b (3kt)
23/10/2021 02:50 10oC (50.0oF) 93%
E (0800)
1b (3kt)
22/10/2021 20:20 13oC (55.4oF) 87% CALM
22/10/2021 19:50 13oC (55.4oF) 87% CALM

Station Observations for the last 24 hours