ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Kavala (Kavala) Longitute (Lon): 24.62 Latitute (Lat): 40.92 Altitute (Alt): 4m, Area:East Macedonia and Thrace

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
06/12/2019 16:20 7oC (44.6oF) 70%
NNE (0300)
2b (5kt)
06/12/2019 15:50 7oC (44.6oF) 70%
NNE (0200)
2b (5kt)
06/12/2019 15:20 9oC (48.2oF) 70% CALM
06/12/2019 14:50 10oC (50.0oF) 66% CALM
06/12/2019 14:20 11oC (51.8oF) 53%
WSW (2500)
1b (3kt)
06/12/2019 13:50 11oC (51.8oF) 53%
WSW (2500)
1b (3kt)
06/12/2019 13:20 11oC (51.8oF) 53%
SW (2300)
2b (4kt)
06/12/2019 12:50 11oC (51.8oF) 53%
SW (2300)
2b (4kt)
06/12/2019 12:20 11oC (51.8oF) 53%
WSW (2500)
3b (7kt)
06/12/2019 11:50 11oC (51.8oF) 53%
WSW (2500)
1b (3kt)
06/12/2019 11:20 9oC (48.2oF) 61%
WSW (2400)
2b (4kt)
06/12/2019 10:50 9oC (48.2oF) 61%
WSW (2400)
2b (5kt)
06/12/2019 10:20 9oC (48.2oF) 61% VARIABLE 2b (4kt)
06/12/2019 09:50 9oC (48.2oF) 61% VARIABLE 1b (2kt)
06/12/2019 09:20 9oC (48.2oF) 61% VARIABLE 1b (2kt)

Station Observations for the last 24 hours