ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Kavala (Kavala) Longitute (Lon): 24.62 Latitute (Lat): 40.92 Altitute (Alt): 4m, Area:East Macedonia and Thrace

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
22/08/2019 16:50 29oC (84.2oF) 69%
SSW (2100)
2b (4kt)
22/08/2019 16:20 34oC (93.2oF) 33%
SW (2200)
3b (7kt)
22/08/2019 15:50 34oC (93.2oF) 33%
SW (2300)
2b (6kt)
22/08/2019 15:20 34oC (93.2oF) 33%
SW (2300)
2b (5kt)
22/08/2019 14:50 34oC (93.2oF) 33%
SW (2300)
3b (7kt)
22/08/2019 14:20 34oC (93.2oF) 35%
ENE (0600)
2b (5kt)
22/08/2019 13:50 34oC (93.2oF) 35%
ENE (0600)
3b (7kt)
22/08/2019 13:20 35oC (95.0oF) 35%
W (2600)
2b (5kt)
22/08/2019 12:50 35oC (95.0oF) 35%
SW (2200)
2b (6kt)
22/08/2019 12:20 35oC (95.0oF) 35%
SW (2300)
3b (7kt)
22/08/2019 11:50 35oC (95.0oF) 35%
SSW (2100)
3b (10kt)
22/08/2019 11:20 35oC (95.0oF) 25%
SW (2200)
3b (9kt)
22/08/2019 10:50 35oC (95.0oF) 25%
SW (2300)
2b (6kt)
22/08/2019 10:20 35oC (95.0oF) 25%
E (0900)
3b (8kt)
22/08/2019 09:50 35oC (95.0oF) 25%
E (0900)
2b (6kt)

Station Observations for the last 24 hours