ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Kavala (Kavala) Longitute (Lon): 24.62 Latitute (Lat): 40.92 Altitute (Alt): 4m, Area:East Macedonia and Thrace

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
15/07/2020 16:20 26oC (78.8oF) 43%
WSW (2400)
2b (5kt)
15/07/2020 15:50 26oC (78.8oF) 43%
W (2600)
2b (6kt)
15/07/2020 15:20 27oC (80.6oF) 44%
WSW (2400)
2b (6kt)
15/07/2020 14:50 27oC (80.6oF) 44%
SW (2300)
2b (5kt)
15/07/2020 14:20 27oC (80.6oF) 44%
SSW (2100)
2b (5kt)
15/07/2020 13:50 27oC (80.6oF) 44%
SSW (2000)
2b (5kt)
15/07/2020 13:20 26oC (78.8oF) 46%
S (1900)
3b (7kt)
15/07/2020 12:50 26oC (78.8oF) 46%
SW (2200)
3b (9kt)
15/07/2020 12:20 26oC (78.8oF) 43%
SSW (2100)
3b (10kt)
15/07/2020 11:50 26oC (78.8oF) 43%
SW (2200)
3b (10kt)
15/07/2020 11:20 26oC (78.8oF) 43%
SW (2200)
3b (9kt)
15/07/2020 10:50 26oC (78.8oF) 43%
SSW (2100)
3b (9kt)
15/07/2020 10:20 26oC (78.8oF) 38%
S (1900)
3b (7kt)
15/07/2020 09:50 26oC (78.8oF) 38%
S (1700)
3b (8kt)
15/07/2020 09:20 26oC (78.8oF) 33%
SSE (1500)
3b (7kt)

Station Observations for the last 24 hours