ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Kavala (Kavala) Longitute (Lon): 24.62 Latitute (Lat): 40.92 Altitute (Alt): 4m, Area:East Macedonia and Thrace

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
22/10/2019 11:50 23oC (73.4oF) 60%
SE (1300)
2b (6kt)
22/10/2019 11:20 23oC (73.4oF) 60%
ESE (1200)
2b (4kt)
22/10/2019 10:50 23oC (73.4oF) 60%
ESE (1200)
3b (7kt)
22/10/2019 10:20 22oC (71.6oF) 64%
SE (1300)
3b (7kt)
22/10/2019 09:50 22oC (71.6oF) 64%
ESE (1200)
3b (7kt)
22/10/2019 09:20 22oC (71.6oF) 64%
SE (1300)
3b (7kt)
22/10/2019 08:50 22oC (71.6oF) 64%
ESE (1200)
3b (8kt)
22/10/2019 08:20 21oC (69.8oF) 68%
ESE (1200)
3b (7kt)
22/10/2019 07:50 20oC (68.0oF) 72%
ESE (1100)
3b (8kt)
22/10/2019 07:20 18oC (64.4oF) 87%
E (0900)
2b (5kt)
22/10/2019 06:50 16oC (60.8oF) 93%
NE (0500)
1b (3kt)
22/10/2019 06:20 14oC (57.2oF) 93%
NE (0400)
1b (3kt)
22/10/2019 05:50 13oC (55.4oF) 93%
NNE (0300)
2b (4kt)
22/10/2019 05:20 12oC (53.6oF) 93%
NE (0400)
2b (4kt)
22/10/2019 04:50 11oC (51.8oF) 100%
NE (0500)
2b (4kt)

Station Observations for the last 24 hours