ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Kavala (Kavala) Longitute (Lon): 24.62 Latitute (Lat): 40.92 Altitute (Alt): 4m, Area:East Macedonia and Thrace

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
17/01/2020 23:50 1oC (33.8oF) 74%
NE (0500)
2b (4kt)
17/01/2020 22:50 1oC (33.8oF) 74%
NNE (0300)
2b (4kt)
17/01/2020 21:50 2oC (35.6oF) 69%
NE (0400)
2b (5kt)
17/01/2020 21:20 2oC (35.6oF) 69%
E (0900)
3b (7kt)
17/01/2020 20:50 3oC (37.4oF) 64%
ENE (0600)
2b (5kt)
17/01/2020 20:20 3oC (37.4oF) 64%
ENE (0600)
3b (8kt)
17/01/2020 19:50 3oC (37.4oF) 64%
ENE (0700)
2b (6kt)
17/01/2020 19:20 3oC (37.4oF) 69%
E (0800)
3b (7kt)
17/01/2020 18:50 3oC (37.4oF) 69%
ENE (0700)
2b (5kt)
17/01/2020 18:20 3oC (37.4oF) 64%
E (0800)
3b (8kt)
17/01/2020 17:50 4oC (39.2oF) 60%
E (0800)
3b (8kt)
17/01/2020 17:20 4oC (39.2oF) 60%
E (0800)
3b (7kt)
17/01/2020 16:50 5oC (41.0oF) 56%
ENE (0700)
3b (7kt)
17/01/2020 16:20 6oC (42.8oF) 56%
E (0800)
3b (8kt)
17/01/2020 15:50 7oC (44.6oF) 52%
E (0800)
3b (8kt)

Station Observations for the last 24 hours