ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Kavala (Kavala) Longitute (Lon): 24.62 Latitute (Lat): 40.92 Altitute (Alt): 4m, Area:East Macedonia and Thrace

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
06/04/2020 17:50 12oC (53.6oF) 29%
ENE (0700)
4b (15kt)
06/04/2020 17:20 12oC (53.6oF) 32%
ENE (0600)
4b (14kt)
06/04/2020 16:50 12oC (53.6oF) 37%
ENE (0700)
4b (16kt)
06/04/2020 16:20 12oC (53.6oF) 40%
E (0800)
4b (13kt)
06/04/2020 15:50 13oC (55.4oF) 37%
ENE (0700)
4b (14kt)
06/04/2020 15:20 13oC (55.4oF) 35%
E (0800)
4b (11kt)
06/04/2020 14:50 13oC (55.4oF) 35%
ENE (0600)
4b (13kt)
06/04/2020 14:20 13oC (55.4oF) 30%
ENE (0700)
4b (12kt)
06/04/2020 13:50 13oC (55.4oF) 30%
NE (0500)
4b (14kt)
06/04/2020 13:20 13oC (55.4oF) 30%
NE (0400)
4b (15kt)
06/04/2020 12:50 13oC (55.4oF) 30%
NE (0500)
5b GUSTS 7b (18ktG28kt)
06/04/2020 12:20 13oC (55.4oF) 30%
NE (0500)
5b GUSTS 6b (17ktG27kt)
06/04/2020 11:50 13oC (55.4oF) 30%
NE (0500)
5b GUSTS 7b (19ktG29kt)
06/04/2020 11:20 13oC (55.4oF) 30%
NE (0500)
5b GUSTS 7b (18ktG28kt)
06/04/2020 10:50 13oC (55.4oF) 30%
NE (0500)
4b GUSTS 6b (15ktG26kt)

Station Observations for the last 24 hours