ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Kavala (Kavala) Longitute (Lon): 24.62 Latitute (Lat): 40.92 Altitute (Alt): 4m, Area:East Macedonia and Thrace

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
17/06/2019 21:20 22oC (71.6oF) 77%
NE (0400)
2b (5kt)
17/06/2019 20:50 22oC (71.6oF) 77%
SE (1400)
3b (7kt)
17/06/2019 20:20 22oC (71.6oF) 77%
SE (1400)
4b (11kt)
17/06/2019 19:50 22oC (71.6oF) 77%
SE (1400)
4b GUSTS 6b (12ktG22kt)
17/06/2019 19:20 26oC (78.8oF) 64%
E (1000)
3b GUSTS 6b (10ktG24kt)
17/06/2019 18:50 26oC (78.8oF) 64%
SSW (2100)
2b (4kt)
17/06/2019 18:20 26oC (78.8oF) 69%
WSW (2400)
2b (5kt)
17/06/2019 17:50 27oC (80.6oF) 64%
SW (2300)
2b (4kt)
17/06/2019 17:20 28oC (82.4oF) 65%
WSW (2400)
2b (5kt)
17/06/2019 16:50 28oC (82.4oF) 65%
S (1900)
1b (3kt)
17/06/2019 16:20 30oC (86.0oF) 44%
SW (2300)
2b (4kt)
17/06/2019 15:50 30oC (86.0oF) 44%
SW (2300)
3b (7kt)
17/06/2019 15:20 30oC (86.0oF) 44%
SW (2300)
3b (7kt)
17/06/2019 14:50 30oC (86.0oF) 44%
WSW (2400)
3b (10kt)
17/06/2019 14:20 30oC (86.0oF) 47%
WSW (2500)
3b (10kt)

Station Observations for the last 24 hours