ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Kavala (Kavala) Longitute (Lon): 24.62 Latitute (Lat): 40.92 Altitute (Alt): 4m, Area:East Macedonia and Thrace

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
28/10/2020 07:50 16oC (60.8oF) 76%
ENE (0700)
1b (3kt)
28/10/2020 07:20 15oC (59.0oF) 82% CALM
28/10/2020 06:50 13oC (55.4oF) 87%
ENE (0700)
1b (3kt)
28/10/2020 06:20 12oC (53.6oF) 87%
ESE (1100)
2b (4kt)
28/10/2020 05:50 11oC (51.8oF) 93%
ESE (1100)
1b (3kt)
28/10/2020 05:20 12oC (53.6oF) 87% CALM
28/10/2020 04:50 12oC (53.6oF) 87% CALM
28/10/2020 04:20 12oC (53.6oF) 87% CALM
28/10/2020 03:50 12oC (53.6oF) 87% CALM
28/10/2020 03:20 11oC (51.8oF) 87%
ENE (0600)
2b (4kt)
28/10/2020 02:50 11oC (51.8oF) 87%
ENE (0600)
2b (4kt)
28/10/2020 01:50 11oC (51.8oF) 87%
NE (0500)
2b (4kt)
28/10/2020 00:50 11oC (51.8oF) 87% CALM
27/10/2020 23:50 11oC (51.8oF) 87%
E (0800)
2b (4kt)
27/10/2020 22:50 12oC (53.6oF) 87% CALM

Station Observations for the last 24 hours