ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Kavala (Kavala) Longitute (Lon): 24.62 Latitute (Lat): 40.92 Altitute (Alt): 4m, Area:East Macedonia and Thrace

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
14/04/2021 09:50 15oC (59.0oF) 76%
SSW (2000)
3b (9kt)
14/04/2021 09:20 15oC (59.0oF) 76%
SW (2200)
3b (10kt)
14/04/2021 08:50 15oC (59.0oF) 76%
SW (2200)
3b (10kt)
14/04/2021 08:20 15oC (59.0oF) 82%
SW (2200)
3b (9kt)
14/04/2021 07:50 14oC (57.2oF) 81%
WSW (2400)
3b (8kt)
14/04/2021 07:20 13oC (55.4oF) 87%
WSW (2500)
2b (5kt)
14/04/2021 06:50 12oC (53.6oF) 93%
W (2600)
2b (5kt)
14/04/2021 06:20 10oC (50.0oF) 93% CALM
14/04/2021 05:50 9oC (48.2oF) 100% CALM
14/04/2021 05:20 7oC (44.6oF) 87% CALM
14/04/2021 04:50 6oC (42.8oF) 100% CALM
14/04/2021 04:20 6oC (42.8oF) 93% CALM
14/04/2021 03:50 6oC (42.8oF) 93% CALM
13/04/2021 18:50 12oC (53.6oF) 87% CALM
13/04/2021 18:20 12oC (53.6oF) 87% CALM

Station Observations for the last 24 hours