ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Alexandroupolis (Alexandroupolis) Longitute (Lon): 25.947 Latitute (Lat): 40.85 Altitute (Alt): 4m, Area:East Macedonia and Thrace

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
20/01/2020 19:20 1oC (33.8oF) 69%
ENE (0600)
3b (7kt)
20/01/2020 18:50 1oC (33.8oF) 69%
ENE (0600)
3b (7kt)
20/01/2020 18:20 3oC (37.4oF) 55%
NNE (0300)
3b (7kt)
20/01/2020 17:50 3oC (37.4oF) 55%
NNE (0300)
3b (7kt)
20/01/2020 17:20 4oC (39.2oF) 48%
NNE (0200)
3b (10kt)
20/01/2020 16:50 4oC (39.2oF) 48%
NNE (0200)
3b (10kt)
20/01/2020 16:20 5oC (41.0oF) 48%
NNE (0200)
3b (8kt)
20/01/2020 15:50 5oC (41.0oF) 48%
NNE (0200)
3b (8kt)
20/01/2020 15:20 6oC (42.8oF) 48%
NNE (0200)
4b (12kt)
20/01/2020 14:50 6oC (42.8oF) 48%
NNE (0200)
4b (12kt)
20/01/2020 11:50 8oC (46.4oF) 42%
NNE (0300)
3b (10kt)
20/01/2020 09:20 7oC (44.6oF) 56%
NNE (0300)
4b (11kt)
20/01/2020 08:50 7oC (44.6oF) 56%
NNE (0200)
4b (11kt)
20/01/2020 08:20 6oC (42.8oF) 38%
N (0100)
4b (12kt)
20/01/2020 07:20 6oC (42.8oF) 48%
NNE (0200)
3b (10kt)

Station Observations for the last 24 hours