ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Alexandroupolis (Alexandroupolis) Longitute (Lon): 25.947 Latitute (Lat): 40.85 Altitute (Alt): 4m, Area:East Macedonia and Thrace

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
08/12/2019 08:50 9oC (48.2oF) 93% VARIABLE 1b (3kt)
08/12/2019 08:20 8oC (46.4oF) 93% CALM
08/12/2019 07:50 8oC (46.4oF) 93% CALM
08/12/2019 07:20 7oC (44.6oF) 93% VARIABLE 1b (2kt)
08/12/2019 06:50 7oC (44.6oF) 93% VARIABLE 1b (2kt)
08/12/2019 06:20 6oC (42.8oF) 100% VARIABLE 1b (3kt)
08/12/2019 05:50 6oC (42.8oF) 100% VARIABLE 1b (3kt)
07/12/2019 17:50 9oC (48.2oF) 93% VARIABLE 1b (3kt)
07/12/2019 17:20 9oC (48.2oF) 93% VARIABLE 1b (2kt)
07/12/2019 16:50 9oC (48.2oF) 93% VARIABLE 1b (2kt)
07/12/2019 16:20 9oC (48.2oF) 100% VARIABLE 1b (2kt)
07/12/2019 15:50 9oC (48.2oF) 100% VARIABLE 1b (2kt)
07/12/2019 15:20 9oC (48.2oF) 100% VARIABLE 1b (2kt)
07/12/2019 14:50 9oC (48.2oF) 100% CALM
07/12/2019 14:20 8oC (46.4oF) 93% CALM

Station Observations for the last 24 hours