ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Alexandroupoli (Alexandroupoli) Longitute (Lon): 25.95 Latitute (Lat): 40.86 Altitute (Alt): 4m, Area:East Macedonia and Thrace

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
23/10/2021 05:20 11oC (51.8oF) 93%
E (0800)
1b (2kt)
23/10/2021 04:50 10oC (50.0oF) 100% CALM
23/10/2021 04:20 11oC (51.8oF) 87% CALM
23/10/2021 03:50 11oC (51.8oF) 87% CALM
23/10/2021 03:20 11oC (51.8oF) 93% CALM
23/10/2021 02:50 11oC (51.8oF) 93% CALM
23/10/2021 00:50 12oC (53.6oF) 87% CALM
22/10/2021 23:50 12oC (53.6oF) 87% CALM
22/10/2021 22:50 12oC (53.6oF) 93% CALM
22/10/2021 21:50 13oC (55.4oF) 93% CALM
22/10/2021 20:50 13oC (55.4oF) 93% CALM
22/10/2021 20:20 14oC (57.2oF) 87% CALM
22/10/2021 19:50 14oC (57.2oF) 87% CALM
22/10/2021 19:20 15oC (59.0oF) 87% CALM
22/10/2021 18:50 15oC (59.0oF) 87% CALM

Station Observations for the last 24 hours