ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Alexandroupoli (Alexandroupoli) Longitute (Lon): 25.95 Latitute (Lat): 40.86 Altitute (Alt): 4m, Area:East Macedonia and Thrace

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
14/04/2021 10:20 17oC (62.6oF) 72%
SW (2300)
4b (11kt)
14/04/2021 09:50 17oC (62.6oF) 72%
SW (2300)
4b (11kt)
14/04/2021 09:20 17oC (62.6oF) 72%
SW (2300)
4b (12kt)
14/04/2021 08:50 16oC (60.8oF) 76%
WSW (2400)
4b (11kt)
14/04/2021 08:20 16oC (60.8oF) 82%
SW (2300)
3b (10kt)
14/04/2021 07:50 16oC (60.8oF) 82%
WSW (2400)
4b (11kt)
14/04/2021 07:20 16oC (60.8oF) 82%
SSW (2000)
3b (10kt)
14/04/2021 06:50 16oC (60.8oF) 82%
WSW (2500)
4b (11kt)
14/04/2021 06:20 14oC (57.2oF) 87%
W (2700)
2b (5kt)
14/04/2021 05:50 13oC (55.4oF) 93% CALM
14/04/2021 05:20 11oC (51.8oF) 93% CALM
14/04/2021 04:50 11oC (51.8oF) 93% CALM
14/04/2021 04:20 11oC (51.8oF) 93% CALM
14/04/2021 03:50 11oC (51.8oF) 93% CALM
14/04/2021 03:20 11oC (51.8oF) 93% CALM

Station Observations for the last 24 hours