ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Heraklion (Heraklion) Longitute (Lon): 25.182 Latitute (Lat): 35.335 Altitute (Alt): 39m, Area:Crete

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
08/12/2019 08:50 16oC (60.8oF) 87%
WSW (2400)
2b (6kt)
08/12/2019 08:20 16oC (60.8oF) 87%
SSW (2100)
1b (3kt)
08/12/2019 07:50 15oC (59.0oF) 93%
SW (2200)
2b (5kt)
08/12/2019 07:20 15oC (59.0oF) 93%
SW (2200)
3b (8kt)
08/12/2019 06:50 15oC (59.0oF) 93% VARIABLE 1b (2kt)
08/12/2019 06:20 15oC (59.0oF) 93%
S (1700)
1b (3kt)
08/12/2019 05:50 15oC (59.0oF) 93% VARIABLE 1b (2kt)
08/12/2019 05:20 16oC (60.8oF) 87%
NW (3200)
2b (6kt)
08/12/2019 04:20 15oC (59.0oF) 76%
NNW (3400)
3b (8kt)
08/12/2019 03:50 15oC (59.0oF) 76%
NW (3100)
4b (14kt)
08/12/2019 03:20 16oC (60.8oF) 67%
SW (2300)
2b (5kt)
08/12/2019 02:50 16oC (60.8oF) 67%
WSW (2400)
2b (5kt)
08/12/2019 02:20 16oC (60.8oF) 67%
SW (2300)
3b (8kt)
08/12/2019 01:50 16oC (60.8oF) 67%
SW (2300)
2b (6kt)
08/12/2019 01:20 16oC (60.8oF) 67%
SW (2300)
2b (6kt)

Station Observations for the last 24 hours