ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Iraklio (Iraklio) Longitute (Lon): 25.18 Latitute (Lat): 35.34 Altitute (Alt): 39m, Area:Crete

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
18/01/2021 04:50 7oC (44.6oF) 75%
S (1800)
3b (9kt)
18/01/2021 04:20 5oC (41.0oF) 86%
S (1700)
3b (8kt)
18/01/2021 03:50 5oC (41.0oF) 86%
S (1700)
3b (9kt)
18/01/2021 03:20 5oC (41.0oF) 80%
S (1800)
3b (10kt)
18/01/2021 02:50 5oC (41.0oF) 80%
S (1700)
3b (10kt)
18/01/2021 02:20 5oC (41.0oF) 80%
S (1700)
3b (10kt)
18/01/2021 01:50 5oC (41.0oF) 80%
S (1700)
3b (8kt)
18/01/2021 01:20 5oC (41.0oF) 80%
S (1700)
3b (9kt)
18/01/2021 00:50 5oC (41.0oF) 80%
S (1800)
3b (7kt)
18/01/2021 00:20 5oC (41.0oF) 86%
S (1700)
3b (7kt)
17/01/2021 23:50 5oC (41.0oF) 86%
S (1800)
3b (7kt)
17/01/2021 23:20 5oC (41.0oF) 86%
S (1700)
2b (6kt)
17/01/2021 22:50 5oC (41.0oF) 86%
S (1800)
2b (6kt)
17/01/2021 22:20 5oC (41.0oF) 86%
S (1700)
2b (6kt)
17/01/2021 21:50 5oC (41.0oF) 86%
S (1700)
2b (6kt)

Station Observations for the last 24 hours