ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Heraklion (Heraklion) Longitute (Lon): 25.182 Latitute (Lat): 35.335 Altitute (Alt): 39m, Area:Crete

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
22/10/2019 12:20 23oC (73.4oF) 64%
NW (3100)
4b (14kt)
22/10/2019 11:50 23oC (73.4oF) 64%
NW (3100)
4b (14kt)
22/10/2019 11:20 24oC (75.2oF) 60%
NW (3200)
4b (12kt)
22/10/2019 10:50 24oC (75.2oF) 60%
NW (3200)
4b (12kt)
22/10/2019 10:20 23oC (73.4oF) 68%
NNW (3300)
4b (12kt)
22/10/2019 09:50 23oC (73.4oF) 68%
NW (3200)
4b (12kt)
22/10/2019 09:20 23oC (73.4oF) 68%
NW (3200)
4b (12kt)
22/10/2019 08:50 23oC (73.4oF) 68%
NW (3200)
4b (12kt)
22/10/2019 08:20 22oC (71.6oF) 72%
NNW (3300)
4b (12kt)
22/10/2019 07:50 22oC (71.6oF) 72%
NNW (3300)
3b (10kt)
22/10/2019 07:20 22oC (71.6oF) 72%
NNW (3300)
4b (11kt)
22/10/2019 06:50 22oC (71.6oF) 72%
NW (3200)
4b (12kt)
22/10/2019 06:20 22oC (71.6oF) 72%
NW (3100)
4b (14kt)
22/10/2019 05:50 22oC (71.6oF) 72%
NW (3200)
4b (13kt)
22/10/2019 05:20 22oC (71.6oF) 72%
NW (3100)
4b (14kt)

Station Observations for the last 24 hours