ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Heraklion (Heraklion) Longitute (Lon): 25.182 Latitute (Lat): 35.335 Altitute (Alt): 39m, Area:Crete

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
17/08/2019 11:20 29oC (84.2oF) 61%
NNW (3400)
3b (10kt)
17/08/2019 10:50 30oC (86.0oF) 61%
NNW (3300)
4b (11kt)
17/08/2019 10:20 29oC (84.2oF) 65%
NNW (3300)
3b (10kt)
17/08/2019 09:50 29oC (84.2oF) 65%
NNW (3300)
3b (10kt)
17/08/2019 09:20 29oC (84.2oF) 69%
NNW (3300)
4b (11kt)
17/08/2019 08:50 29oC (84.2oF) 69%
NNW (3300)
4b (11kt)
17/08/2019 08:20 28oC (82.4oF) 65%
NNW (3400)
3b (10kt)
17/08/2019 07:50 28oC (82.4oF) 73%
NW (3200)
3b (9kt)
17/08/2019 07:20 28oC (82.4oF) 73%
NNW (3300)
3b (9kt)
17/08/2019 06:50 27oC (80.6oF) 73%
NNW (3400)
2b (5kt)
17/08/2019 06:20 27oC (80.6oF) 73% CALM
17/08/2019 05:50 27oC (80.6oF) 73% CALM
17/08/2019 05:20 25oC (77.0oF) 78%
SSE (1600)
2b (5kt)
17/08/2019 04:50 24oC (75.2oF) 83%
S (1700)
2b (4kt)
17/08/2019 04:20 23oC (73.4oF) 82%
S (1800)
2b (4kt)

Station Observations for the last 24 hours