ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Heraklion (Heraklion) Longitute (Lon): 25.182 Latitute (Lat): 35.335 Altitute (Alt): 39m, Area:Crete

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
07/04/2020 07:50 13oC (55.4oF) 87%
NW (3200)
4b (14kt)
07/04/2020 07:20 13oC (55.4oF) 87%
NW (3200)
5b (17kt)
07/04/2020 06:50 13oC (55.4oF) 87%
NW (3200)
5b (18kt)
07/04/2020 06:20 12oC (53.6oF) 93%
NW (3200)
5b (17kt)
07/04/2020 05:50 12oC (53.6oF) 93%
NW (3100)
5b (19kt)
07/04/2020 05:20 12oC (53.6oF) 93%
NW (3200)
5b (18kt)
07/04/2020 05:07 13oC (55.4oF) 87%
NW (3200)
5b (19kt)
07/04/2020 04:50 13oC (55.4oF) 87%
NW (3100)
5b (17kt)
07/04/2020 04:20 13oC (55.4oF) 87%
NW (3100)
5b (18kt)
07/04/2020 03:50 13oC (55.4oF) 87%
NW (3100)
5b (19kt)
07/04/2020 03:20 13oC (55.4oF) 87%
NW (3200)
5b (18kt)
07/04/2020 02:50 13oC (55.4oF) 87%
NW (3200)
5b (18kt)
07/04/2020 02:20 13oC (55.4oF) 93%
WNW (3000)
5b (18kt)
07/04/2020 01:50 13oC (55.4oF) 93%
NW (3100)
5b (17kt)
07/04/2020 01:20 14oC (57.2oF) 87%
NW (3200)
5b (19kt)

Station Observations for the last 24 hours