ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Heraklion (Heraklion) Longitute (Lon): 25.182 Latitute (Lat): 35.335 Altitute (Alt): 39m, Area:Crete

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
15/07/2020 18:20 24oC (75.2oF) 60%
WNW (3000)
3b (10kt)
15/07/2020 17:50 24oC (75.2oF) 60%
WNW (3000)
3b (10kt)
15/07/2020 17:20 25oC (77.0oF) 56%
WNW (3000)
4b (12kt)
15/07/2020 16:50 25oC (77.0oF) 56%
WNW (3000)
4b (13kt)
15/07/2020 16:20 26oC (78.8oF) 50%
WNW (3000)
4b (13kt)
15/07/2020 15:50 26oC (78.8oF) 50%
WNW (3000)
4b (14kt)
15/07/2020 15:20 27oC (80.6oF) 50%
WNW (2900)
4b (15kt)
15/07/2020 14:50 27oC (80.6oF) 50%
WNW (3000)
4b (15kt)
15/07/2020 14:20 27oC (80.6oF) 47%
WNW (3000)
4b (15kt)
15/07/2020 13:50 27oC (80.6oF) 47%
WNW (3000)
4b (13kt)
15/07/2020 13:20 27oC (80.6oF) 47%
NW (3100)
4b (13kt)
15/07/2020 12:50 27oC (80.6oF) 47%
NW (3100)
4b (13kt)
15/07/2020 12:20 27oC (80.6oF) 47%
NW (3100)
4b (14kt)
15/07/2020 11:50 27oC (80.6oF) 47%
NW (3100)
4b (13kt)
15/07/2020 11:20 27oC (80.6oF) 50%
NW (3100)
5b (17kt)

Station Observations for the last 24 hours