ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Chania Souda (Chania Souda) Longitute (Lon): 24.15 Latitute (Lat): 35.53 Altitute (Alt): 148m, Area:Crete

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
22/01/2021 00:50 8oC (46.4oF) 93% CALM
22/01/2021 00:20 8oC (46.4oF) 93% CALM
21/01/2021 23:50 8oC (46.4oF) 93% CALM
21/01/2021 23:20 8oC (46.4oF) 93% CALM
21/01/2021 22:50 8oC (46.4oF) 93% CALM
21/01/2021 22:20 8oC (46.4oF) 93% CALM
21/01/2021 21:50 8oC (46.4oF) 93% CALM
21/01/2021 21:20 8oC (46.4oF) 93% CALM
21/01/2021 20:50 8oC (46.4oF) 93% CALM
21/01/2021 20:20 9oC (48.2oF) 87% CALM
21/01/2021 19:50 9oC (48.2oF) 87% CALM
21/01/2021 19:20 10oC (50.0oF) 87% CALM
21/01/2021 18:50 10oC (50.0oF) 87% CALM
21/01/2021 18:20 10oC (50.0oF) 87% CALM
21/01/2021 17:50 10oC (50.0oF) 87% CALM

Station Observations for the last 24 hours