ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Chania Souda (Chania Souda) Longitute (Lon): 24.145 Latitute (Lat): 35.529 Altitute (Alt): 148m, Area:Crete

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
17/06/2019 23:50 22oC (71.6oF) 88%
W (2800)
2b (4kt)
17/06/2019 23:20 23oC (73.4oF) 82% CALM
17/06/2019 22:50 23oC (73.4oF) 82% CALM
17/06/2019 22:20 24oC (75.2oF) 77%
W (2600)
2b (4kt)
17/06/2019 21:50 24oC (75.2oF) 77%
W (2600)
2b (4kt)
17/06/2019 21:20 24oC (75.2oF) 77%
WNW (2900)
2b (4kt)
17/06/2019 20:50 24oC (75.2oF) 73%
W (2800)
2b (4kt)
17/06/2019 20:20 24oC (75.2oF) 73%
NW (3100)
2b (4kt)
17/06/2019 19:50 25oC (77.0oF) 68% CALM
17/06/2019 19:20 24oC (75.2oF) 68% CALM
17/06/2019 18:50 25oC (77.0oF) 68%
W (2600)
2b (4kt)
17/06/2019 18:20 26oC (78.8oF) 60%
NNW (3300)
2b (4kt)
17/06/2019 17:50 26oC (78.8oF) 60%
NW (3100)
2b (6kt)
17/06/2019 17:20 27oC (80.6oF) 60%
WNW (2900)
2b (4kt)
17/06/2019 16:50 28oC (82.4oF) 53%
WSW (2500)
2b (4kt)

Station Observations for the last 24 hours