ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Chania Souda (Chania Souda) Longitute (Lon): 24.145 Latitute (Lat): 35.529 Altitute (Alt): 148m, Area:Crete

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
22/08/2019 16:50 28oC (82.4oF) 65%
WNW (2900)
2b (4kt)
22/08/2019 16:20 28oC (82.4oF) 57% CALM
22/08/2019 15:50 28oC (82.4oF) 57% CALM
22/08/2019 15:20 28oC (82.4oF) 53%
NNE (0200)
2b (6kt)
22/08/2019 14:50 28oC (82.4oF) 53%
NNE (0300)
2b (6kt)
22/08/2019 14:20 29oC (84.2oF) 50%
NE (0500)
3b (10kt)
22/08/2019 13:50 29oC (84.2oF) 50%
NE (0500)
4b (12kt)
22/08/2019 13:20 29oC (84.2oF) 54%
NE (0400)
4b (11kt)
22/08/2019 12:50 29oC (84.2oF) 54%
NE (0400)
4b (13kt)
22/08/2019 12:20 29oC (84.2oF) 54%
NE (0400)
4b GUSTS 5b (11ktG21kt)
22/08/2019 11:50 29oC (84.2oF) 54%
NE (0500)
4b (11kt)
22/08/2019 11:20 29oC (84.2oF) 54%
NNE (0300)
4b (13kt)
22/08/2019 10:50 29oC (84.2oF) 50%
NE (0400)
3b (9kt)
22/08/2019 10:20 29oC (84.2oF) 57%
NE (0500)
3b (9kt)
22/08/2019 09:50 29oC (84.2oF) 57%
N (0100)
3b (9kt)

Station Observations for the last 24 hours