ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Chania Souda (Chania Souda) Longitute (Lon): 24.15 Latitute (Lat): 35.53 Altitute (Alt): 148m, Area:Crete

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
14/04/2021 11:20 22oC (71.6oF) 56%
ESE (1100)
3b (10kt)
14/04/2021 10:50 22oC (71.6oF) 56%
ESE (1100)
4b (12kt)
14/04/2021 10:20 22oC (71.6oF) 56%
E (1000)
3b (10kt)
14/04/2021 09:50 22oC (71.6oF) 56%
NNE (0300)
2b (6kt)
14/04/2021 09:20 21oC (69.8oF) 63%
NE (0500)
2b (4kt)
14/04/2021 08:50 21oC (69.8oF) 63%
NNE (0200)
2b (4kt)
14/04/2021 08:20 20oC (68.0oF) 59%
NNE (0300)
2b (4kt)
14/04/2021 07:50 20oC (68.0oF) 59%
NNE (0200)
2b (4kt)
14/04/2021 07:20 20oC (68.0oF) 59%
NNE (0300)
2b (4kt)
14/04/2021 06:50 19oC (66.2oF) 63%
NE (0400)
2b (4kt)
14/04/2021 06:20 17oC (62.6oF) 63% CALM
14/04/2021 05:50 16oC (60.8oF) 67% CALM
14/04/2021 05:20 15oC (59.0oF) 76% CALM
14/04/2021 04:50 14oC (57.2oF) 71% CALM
14/04/2021 04:20 12oC (53.6oF) 81% CALM

Station Observations for the last 24 hours