ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Chania Souda (Chania Souda) Longitute (Lon): 24.145 Latitute (Lat): 35.529 Altitute (Alt): 148m, Area:Crete

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
21/01/2020 03:50 9oC (48.2oF) 65%
N (0100)
3b (8kt)
21/01/2020 03:20 9oC (48.2oF) 75%
N (0100)
3b (8kt)
21/01/2020 02:50 9oC (48.2oF) 75%
N (0100)
3b (10kt)
21/01/2020 02:20 10oC (50.0oF) 66%
N (3600)
3b (8kt)
21/01/2020 01:50 10oC (50.0oF) 66%
N (0100)
3b (8kt)
21/01/2020 01:20 9oC (48.2oF) 75%
NNE (0200)
3b (8kt)
21/01/2020 00:50 9oC (48.2oF) 75%
N (0100)
2b (6kt)
21/01/2020 00:20 9oC (48.2oF) 75%
N (0100)
2b (6kt)
20/01/2020 23:50 9oC (48.2oF) 75%
N (3600)
2b (6kt)
20/01/2020 23:20 8oC (46.4oF) 87%
N (3500)
2b (5kt)
20/01/2020 22:50 8oC (46.4oF) 87%
N (3600)
2b (6kt)
20/01/2020 22:20 9oC (48.2oF) 70%
N (0100)
3b (8kt)
20/01/2020 21:50 9oC (48.2oF) 70%
N (0100)
3b (10kt)
20/01/2020 21:20 9oC (48.2oF) 75%
N (3600)
2b (6kt)
20/01/2020 20:50 9oC (48.2oF) 75%
N (0100)
3b (8kt)

Station Observations for the last 24 hours