ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Chania Souda (Chania Souda) Longitute (Lon): 24.145 Latitute (Lat): 35.529 Altitute (Alt): 148m, Area:Crete

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
22/10/2019 12:20 23oC (73.4oF) 68%
N (3600)
3b (7kt)
22/10/2019 11:50 23oC (73.4oF) 68%
NNW (3300)
3b (9kt)
22/10/2019 11:20 23oC (73.4oF) 68%
NNW (3400)
3b (8kt)
22/10/2019 10:50 23oC (73.4oF) 68%
N (3500)
4b (11kt)
22/10/2019 10:20 23oC (73.4oF) 64%
NNW (3300)
3b (8kt)
22/10/2019 09:50 23oC (73.4oF) 64%
NW (3200)
3b (9kt)
22/10/2019 09:20 23oC (73.4oF) 68%
NNW (3300)
3b (8kt)
22/10/2019 08:50 23oC (73.4oF) 68%
N (3500)
3b (7kt)
22/10/2019 08:20 23oC (73.4oF) 64%
NNW (3300)
2b (5kt)
22/10/2019 07:50 22oC (71.6oF) 72%
N (3600)
2b (6kt)
22/10/2019 07:20 22oC (71.6oF) 72%
N (3600)
3b (8kt)
22/10/2019 06:50 22oC (71.6oF) 72%
N (0100)
3b (8kt)
22/10/2019 06:20 21oC (69.8oF) 77%
N (3500)
3b (7kt)
22/10/2019 05:50 19oC (66.2oF) 87%
N (3600)
2b (4kt)
22/10/2019 05:20 19oC (66.2oF) 87% CALM

Station Observations for the last 24 hours