ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Chania Souda (Chania Souda) Longitute (Lon): 24.145 Latitute (Lat): 35.529 Altitute (Alt): 148m, Area:Crete

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
01/06/2020 09:20 23oC (73.4oF) 60%
W (2600)
2b (6kt)
01/06/2020 08:50 23oC (73.4oF) 60%
W (2600)
2b (6kt)
01/06/2020 08:20 23oC (73.4oF) 60%
WNW (3000)
3b (8kt)
01/06/2020 07:50 23oC (73.4oF) 60% CALM
01/06/2020 07:20 22oC (71.6oF) 68% CALM
01/06/2020 06:50 22oC (71.6oF) 68% CALM
01/06/2020 06:20 21oC (69.8oF) 72%
W (2800)
2b (4kt)
01/06/2020 05:50 20oC (68.0oF) 77% CALM
01/06/2020 05:20 20oC (68.0oF) 77% CALM
01/06/2020 04:50 18oC (64.4oF) 77% CALM
01/06/2020 04:20 16oC (60.8oF) 87% CALM
01/06/2020 03:50 16oC (60.8oF) 87% CALM
01/06/2020 03:20 16oC (60.8oF) 87% CALM
01/06/2020 02:50 16oC (60.8oF) 87% CALM
01/06/2020 02:20 16oC (60.8oF) 87% CALM

Station Observations for the last 24 hours