ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Chania Souda (Chania Souda) Longitute (Lon): 24.145 Latitute (Lat): 35.529 Altitute (Alt): 148m, Area:Crete

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
08/12/2019 08:50 18oC (64.4oF) 77%
WNW (3000)
4b (12kt)
08/12/2019 08:20 17oC (62.6oF) 72%
W (2700)
3b (10kt)
08/12/2019 07:50 17oC (62.6oF) 72%
W (2700)
3b (10kt)
08/12/2019 07:20 17oC (62.6oF) 72%
W (2800)
3b (10kt)
08/12/2019 06:50 16oC (60.8oF) 76%
W (2700)
3b (10kt)
08/12/2019 06:20 15oC (59.0oF) 82%
WSW (2500)
3b (8kt)
08/12/2019 05:50 15oC (59.0oF) 82%
WSW (2500)
3b (8kt)
08/12/2019 05:20 15oC (59.0oF) 87%
W (2600)
3b (8kt)
08/12/2019 04:50 15oC (59.0oF) 87%
W (2700)
2b (6kt)
08/12/2019 04:20 15oC (59.0oF) 87%
W (2600)
2b (6kt)
08/12/2019 03:50 15oC (59.0oF) 87%
W (2700)
2b (6kt)
08/12/2019 03:20 15oC (59.0oF) 87%
W (2700)
3b (8kt)
08/12/2019 02:50 15oC (59.0oF) 87%
W (2800)
2b (6kt)
08/12/2019 02:20 16oC (60.8oF) 82%
W (2700)
3b (8kt)
08/12/2019 01:50 16oC (60.8oF) 82%
WNW (2900)
3b (8kt)

Station Observations for the last 24 hours