ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Chania Souda (Chania Souda) Longitute (Lon): 24.15 Latitute (Lat): 35.53 Altitute (Alt): 148m, Area:Crete

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
01/10/2020 07:50 24oC (75.2oF) 64%
WNW (2900)
4b (12kt)
01/10/2020 07:20 23oC (73.4oF) 68%
NW (3100)
3b (10kt)
01/10/2020 06:50 23oC (73.4oF) 68%
WNW (3000)
3b (10kt)
01/10/2020 06:20 23oC (73.4oF) 77%
WNW (2900)
3b (10kt)
01/10/2020 05:50 22oC (71.6oF) 72%
W (2800)
3b (10kt)
01/10/2020 05:20 21oC (69.8oF) 72%
W (2600)
3b (8kt)
01/10/2020 04:50 21oC (69.8oF) 72%
W (2800)
3b (8kt)
01/10/2020 04:20 20oC (68.0oF) 82%
W (2700)
3b (8kt)
01/10/2020 03:50 20oC (68.0oF) 82%
W (2600)
3b (8kt)
01/10/2020 03:20 20oC (68.0oF) 77%
W (2600)
3b (8kt)
01/10/2020 02:50 20oC (68.0oF) 77%
W (2600)
3b (7kt)
01/10/2020 02:20 20oC (68.0oF) 77%
W (2700)
3b (8kt)
01/10/2020 01:50 19oC (66.2oF) 82%
W (2700)
2b (6kt)
01/10/2020 01:20 19oC (66.2oF) 82%
W (2700)
2b (6kt)
01/10/2020 00:50 19oC (66.2oF) 82%
W (2700)
3b (7kt)

Station Observations for the last 24 hours