ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Thessaloniki (Thessaloniki) Longitute (Lon): 22.97 Latitute (Lat): 40.53 Altitute (Alt): 2m, Area:Central Macedonia

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
23/10/2021 09:20 17oC (62.6oF) 82%
WNW (3000)
2b (5kt)
23/10/2021 08:50 17oC (62.6oF) 82% VARIABLE 1b (2kt)
23/10/2021 08:20 17oC (62.6oF) 82% VARIABLE 1b (2kt)
23/10/2021 07:50 16oC (60.8oF) 87% VARIABLE 1b (2kt)
23/10/2021 07:20 15oC (59.0oF) 93% VARIABLE 1b (2kt)
23/10/2021 06:50 14oC (57.2oF) 93% VARIABLE 1b (2kt)
23/10/2021 06:20 14oC (57.2oF) 87% VARIABLE 1b (1kt)
23/10/2021 05:50 12oC (53.6oF) 93%
ESE (1100)
1b (2kt)
23/10/2021 05:20 12oC (53.6oF) 93%
ESE (1100)
1b (3kt)
23/10/2021 04:50 12oC (53.6oF) 93% VARIABLE 1b (1kt)
23/10/2021 04:20 13oC (55.4oF) 87%
SSE (1500)
1b (2kt)
23/10/2021 03:50 12oC (53.6oF) 93%
SSE (1600)
1b (3kt)
23/10/2021 03:20 12oC (53.6oF) 87%
ESE (1100)
2b (4kt)
23/10/2021 02:50 13oC (55.4oF) 87%
E (1000)
2b (4kt)
23/10/2021 02:20 13oC (55.4oF) 87% VARIABLE 1b (3kt)

Station Observations for the last 24 hours