ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Thessaloniki Mikra (Thessaloniki Mikra) Longitute (Lon): 22.971 Latitute (Lat): 40.527 Altitute (Alt): 2m, Area:Central Macedonia

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
07/12/2019 04:50 6oC (42.8oF) 93% VARIABLE 1b (2kt)
07/12/2019 04:20 6oC (42.8oF) 93% VARIABLE 1b (2kt)
07/12/2019 03:50 5oC (41.0oF) 93% VARIABLE 1b (3kt)
07/12/2019 03:20 5oC (41.0oF) 93% VARIABLE 1b (3kt)
07/12/2019 02:50 5oC (41.0oF) 93%
ESE (1100)
2b (4kt)
07/12/2019 02:20 5oC (41.0oF) 93%
ESE (1100)
2b (4kt)
07/12/2019 01:50 5oC (41.0oF) 93%
ESE (1200)
2b (4kt)
07/12/2019 01:20 5oC (41.0oF) 93%
ESE (1200)
2b (4kt)
07/12/2019 00:50 4oC (39.2oF) 93% VARIABLE 1b (3kt)
07/12/2019 00:20 4oC (39.2oF) 93%
ESE (1100)
2b (5kt)
06/12/2019 23:50 4oC (39.2oF) 93%
ESE (1100)
2b (4kt)
06/12/2019 23:20 4oC (39.2oF) 93% VARIABLE 1b (3kt)
06/12/2019 22:50 4oC (39.2oF) 93%
ESE (1100)
2b (5kt)
06/12/2019 22:20 4oC (39.2oF) 93%
ESE (1100)
2b (5kt)
06/12/2019 21:50 4oC (39.2oF) 93% VARIABLE 1b (3kt)

Station Observations for the last 24 hours