ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Thessaloniki (Thessaloniki) Longitute (Lon): 22.97 Latitute (Lat): 40.53 Altitute (Alt): 2m, Area:Central Macedonia

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
28/10/2020 08:50 19oC (66.2oF) 72%
W (2800)
3b (7kt)
28/10/2020 08:20 18oC (64.4oF) 77%
WNW (2900)
2b (5kt)
28/10/2020 07:50 18oC (64.4oF) 67% VARIABLE 1b (3kt)
28/10/2020 07:20 16oC (60.8oF) 76% VARIABLE 1b (3kt)
28/10/2020 06:50 14oC (57.2oF) 87% VARIABLE 1b (3kt)
28/10/2020 06:20 13oC (55.4oF) 87% CALM
28/10/2020 05:50 12oC (53.6oF) 87% VARIABLE 1b (3kt)
28/10/2020 05:20 10oC (50.0oF) 93%
ESE (1200)
2b (4kt)
28/10/2020 04:50 11oC (51.8oF) 93%
ESE (1200)
1b (3kt)
28/10/2020 04:20 11oC (51.8oF) 93% VARIABLE 1b (3kt)
28/10/2020 03:50 11oC (51.8oF) 93% VARIABLE 1b (2kt)
28/10/2020 03:20 11oC (51.8oF) 87% VARIABLE 1b (2kt)
28/10/2020 02:50 12oC (53.6oF) 87%
ESE (1200)
2b (4kt)
28/10/2020 02:20 13oC (55.4oF) 87% VARIABLE 1b (2kt)
28/10/2020 01:50 12oC (53.6oF) 93% VARIABLE 1b (2kt)

Station Observations for the last 24 hours