ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Thessaloniki (Thessaloniki) Longitute (Lon): 22.97 Latitute (Lat): 40.53 Altitute (Alt): 2m, Area:Central Macedonia

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
14/04/2021 10:20 19oC (66.2oF) 39%
WNW (3000)
2b (5kt)
14/04/2021 09:50 18oC (64.4oF) 44%
W (2700)
1b (3kt)
14/04/2021 09:20 18oC (64.4oF) 41% VARIABLE 1b (2kt)
14/04/2021 08:50 17oC (62.6oF) 55% VARIABLE 1b (2kt)
14/04/2021 08:20 17oC (62.6oF) 58% VARIABLE 1b (2kt)
14/04/2021 07:50 15oC (59.0oF) 76%
NW (3100)
1b (3kt)
14/04/2021 07:20 14oC (57.2oF) 76%
NNW (3300)
2b (6kt)
14/04/2021 06:50 15oC (59.0oF) 71% VARIABLE 1b (1kt)
14/04/2021 06:20 14oC (57.2oF) 71% VARIABLE 1b (3kt)
14/04/2021 05:50 12oC (53.6oF) 76%
ESE (1100)
2b (4kt)
14/04/2021 05:20 10oC (50.0oF) 81%
ESE (1200)
2b (4kt)
14/04/2021 04:50 8oC (46.4oF) 93%
E (0900)
2b (6kt)
14/04/2021 04:20 6oC (42.8oF) 93%
E (1000)
2b (6kt)
14/04/2021 03:50 6oC (42.8oF) 93%
E (1000)
2b (5kt)
14/04/2021 03:20 7oC (44.6oF) 93%
ESE (1200)
2b (4kt)

Station Observations for the last 24 hours