ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Thessaloniki Mikra (Thessaloniki Mikra) Longitute (Lon): 22.971 Latitute (Lat): 40.527 Altitute (Alt): 2m, Area:Central Macedonia

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
22/10/2019 12:20 26oC (78.8oF) 46%
W (2800)
2b (4kt)
22/10/2019 11:50 25oC (77.0oF) 49%
WNW (2900)
2b (4kt)
22/10/2019 11:20 25oC (77.0oF) 46%
WNW (3000)
2b (4kt)
22/10/2019 10:50 24oC (75.2oF) 52%
NW (3100)
2b (4kt)
22/10/2019 10:20 23oC (73.4oF) 56%
WNW (3000)
2b (5kt)
22/10/2019 09:50 22oC (71.6oF) 64% VARIABLE 1b (3kt)
22/10/2019 09:20 20oC (68.0oF) 72%
W (2700)
2b (4kt)
22/10/2019 08:50 19oC (66.2oF) 72%
WNW (2900)
2b (5kt)
22/10/2019 08:20 19oC (66.2oF) 77%
W (2800)
2b (4kt)
22/10/2019 07:50 19oC (66.2oF) 77% VARIABLE 1b (3kt)
22/10/2019 07:20 19oC (66.2oF) 72% VARIABLE 1b (3kt)
22/10/2019 06:50 17oC (62.6oF) 82% VARIABLE 1b (2kt)
22/10/2019 06:20 15oC (59.0oF) 87% VARIABLE 1b (3kt)
22/10/2019 05:50 13oC (55.4oF) 87%
E (1000)
2b (4kt)
22/10/2019 05:20 12oC (53.6oF) 93%
E (1000)
2b (4kt)

Station Observations for the last 24 hours