ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Thessaloniki Mikra (Thessaloniki Mikra) Longitute (Lon): 22.971 Latitute (Lat): 40.527 Altitute (Alt): 2m, Area:Central Macedonia

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
07/04/2020 07:50 11oC (51.8oF) 66%
W (2700)
2b (6kt)
07/04/2020 07:20 11oC (51.8oF) 66%
WSW (2500)
2b (4kt)
07/04/2020 06:50 10oC (50.0oF) 70% VARIABLE 1b (2kt)
07/04/2020 06:20 10oC (50.0oF) 76% VARIABLE 1b (2kt)
07/04/2020 05:50 9oC (48.2oF) 81% VARIABLE 1b (2kt)
07/04/2020 05:20 10oC (50.0oF) 76% CALM
07/04/2020 04:50 8oC (46.4oF) 87% VARIABLE 1b (2kt)
07/04/2020 04:20 7oC (44.6oF) 87% VARIABLE 1b (2kt)
07/04/2020 03:50 7oC (44.6oF) 87% VARIABLE 1b (2kt)
07/04/2020 03:20 7oC (44.6oF) 87% VARIABLE 1b (2kt)
07/04/2020 02:50 7oC (44.6oF) 93% VARIABLE 1b (3kt)
07/04/2020 02:20 7oC (44.6oF) 93% VARIABLE 1b (3kt)
07/04/2020 01:50 8oC (46.4oF) 87% VARIABLE 1b (3kt)
07/04/2020 01:20 7oC (44.6oF) 93% VARIABLE 1b (3kt)
07/04/2020 00:50 7oC (44.6oF) 93% VARIABLE 1b (3kt)

Station Observations for the last 24 hours