ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Shinias (Shinias) Longitute (Lon): 24.015 Latitute (Lat): 38.142 Altitute (Alt): 4m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
05/12/2019 20:30 11oC (51.8oF) 81%
N (3600)
2b (5kt)
05/12/2019 19:30 11oC (51.8oF) 87%
N (3600)
3b (7kt)
05/12/2019 19:00 12oC (53.6oF) 81%
N (3600)
3b GUSTS 5b (8ktG18kt)
05/12/2019 18:30 11oC (51.8oF) 87%
N (0100)
2b (5kt)
05/12/2019 18:00 12oC (53.6oF) 87%
N (0100)
2b (6kt)
05/12/2019 17:30 12oC (53.6oF) 87%
NNE (0200)
2b (6kt)
05/12/2019 17:00 12oC (53.6oF) 87%
N (0100)
3b (7kt)
05/12/2019 16:30 12oC (53.6oF) 87%
N (0100)
3b (7kt)
05/12/2019 16:00 11oC (51.8oF) 93%
N (0100)
2b (6kt)
05/12/2019 15:30 12oC (53.6oF) 87%
N (0100)
2b (6kt)
05/12/2019 15:00 11oC (51.8oF) 93%
N (0100)
2b (4kt)
05/12/2019 14:30 12oC (53.6oF) 87%
N (0100)
2b (5kt)
05/12/2019 14:00 12oC (53.6oF) 87%
N (0100)
2b (5kt)
05/12/2019 13:30 12oC (53.6oF) 87%
N (0100)
2b GUSTS 4b (5ktG15kt)
05/12/2019 13:00 12oC (53.6oF) 93%
NNE (0300)
2b (6kt)

Station Observations for the last 24 hours