ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Shinias (Shinias) Longitute (Lon): 24.015 Latitute (Lat): 38.142 Altitute (Alt): 4m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
31/07/2021 15:00 37oC (98.6oF) 9% VARIABLE 1b (2kt)
31/07/2021 14:30 36oC (96.8oF) 9%
S (1900)
2b (4kt)
31/07/2021 14:00 36oC (96.8oF) 9%
S (1800)
2b (5kt)
31/07/2021 13:30 36oC (96.8oF) 9%
SSE (1600)
2b (5kt)
31/07/2021 13:00 36oC (96.8oF) 9%
SSE (1600)
2b (5kt)
31/07/2021 12:30 34oC (93.2oF) 11%
S (1800)
2b (5kt)
31/07/2021 12:00 35oC (95.0oF) 10%
S (1700)
2b (6kt)
31/07/2021 11:30 41oC (105.8oF) 7%
E (0900)
2b (6kt)
31/07/2021 11:00 42oC (107.6oF) 7%
E (0900)
2b (5kt)
31/07/2021 10:30 41oC (105.8oF) 7%
E (1000)
2b (4kt)
31/07/2021 09:30 40oC (104.0oF) 7% VARIABLE 1b (3kt)
31/07/2021 09:00 39oC (102.2oF) 8%
NE (0400)
1b (3kt)
31/07/2021 08:30 39oC (102.2oF) 8%
NE (0400)
2b (4kt)
31/07/2021 08:00 37oC (98.6oF) 9%
NNE (0300)
2b (5kt)
31/07/2021 07:30 37oC (98.6oF) 9%
NE (0400)
2b (4kt)

Station Observations for the last 24 hours