ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Shinias (Shinias) Longitute (Lon): 24.015 Latitute (Lat): 38.142 Altitute (Alt): 4m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
05/07/2020 16:30 30oC (86.0oF) 14%
N (3500)
3b (7kt)
05/07/2020 16:00 30oC (86.0oF) 14%
N (3500)
3b GUSTS 5b (8ktG20kt)
05/07/2020 15:30 31oC (87.8oF) 13%
N (3500)
3b (7kt)
05/07/2020 15:00 31oC (87.8oF) 13%
N (0100)
3b (7kt)
05/07/2020 14:30 32oC (89.6oF) 12%
NNE (0200)
3b (7kt)
05/07/2020 14:00 32oC (89.6oF) 12%
N (0100)
3b (7kt)
05/07/2020 13:30 33oC (91.4oF) 11%
N (0100)
2b (6kt)
05/07/2020 13:00 33oC (91.4oF) 11%
NNE (0200)
3b (8kt)
05/07/2020 12:30 33oC (91.4oF) 11%
N (0100)
3b GUSTS 5b (7ktG18kt)
05/07/2020 12:00 33oC (91.4oF) 11%
N (3600)
3b (8kt)
05/07/2020 11:30 33oC (91.4oF) 11%
N (3600)
3b GUSTS 5b (10ktG20kt)
05/07/2020 11:00 33oC (91.4oF) 11%
N (3600)
3b GUSTS 5b (10ktG21kt)
05/07/2020 10:30 32oC (89.6oF) 12%
N (3600)
3b GUSTS 5b (10ktG21kt)
05/07/2020 10:00 32oC (89.6oF) 12%
N (0100)
3b (9kt)
05/07/2020 09:00 32oC (89.6oF) 12%
N (3600)
3b (8kt)

Station Observations for the last 24 hours