ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Rafina (Rafina) Longitute (Lon): 24.008 Latitute (Lat): 38.027 Altitute (Alt): Nonem, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
13/12/2019 06:00 11oC (51.8oF) 93%
WSW (2400)
2b (6kt)
13/12/2019 05:30 12oC (53.6oF) 87%
W (2600)
2b (5kt)
13/12/2019 05:00 11oC (51.8oF) 87%
WSW (2400)
3b (7kt)
13/12/2019 04:30 10oC (50.0oF) 87%
WSW (2400)
2b (6kt)
13/12/2019 04:00 11oC (51.8oF) 81%
W (2600)
1b (3kt)
13/12/2019 03:30 10oC (50.0oF) 87%
WSW (2500)
2b (5kt)
13/12/2019 03:00 11oC (51.8oF) 81%
WSW (2500)
1b (3kt)
13/12/2019 02:30 11oC (51.8oF) 81% CALM
13/12/2019 02:00 11oC (51.8oF) 81%
WSW (2400)
2b (4kt)
13/12/2019 01:30 11oC (51.8oF) 87%
WSW (2400)
1b (3kt)
13/12/2019 01:00 10oC (50.0oF) 87%
W (2600)
2b (4kt)
13/12/2019 00:30 10oC (50.0oF) 87%
WSW (2400)
2b (6kt)
13/12/2019 00:00 10oC (50.0oF) 87%
WSW (2500)
2b (6kt)
12/12/2019 23:30 10oC (50.0oF) 87%
WSW (2400)
3b (7kt)
12/12/2019 23:00 10oC (50.0oF) 87%
WSW (2400)
2b (5kt)

Station Observations for the last 24 hours