ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Oaka (Oaka) Longitute (Lon): 23.784 Latitute (Lat): 38.038 Altitute (Alt): 186m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
10/04/2020 18:30 15oC (59.0oF) 38% CALM
10/04/2020 18:00 16oC (60.8oF) 33% CALM
10/04/2020 17:30 17oC (62.6oF) 31% VARIABLE 1b (2kt)
10/04/2020 17:00 18oC (64.4oF) 27% VARIABLE 1b (2kt)
10/04/2020 16:30 19oC (66.2oF) 25%
N (3500)
2b (4kt)
10/04/2020 16:00 20oC (68.0oF) 22%
N (3500)
2b (4kt)
10/04/2020 15:30 21oC (69.8oF) 20%
NNW (3400)
2b (6kt)
10/04/2020 15:00 22oC (71.6oF) 21%
NNW (3400)
2b (5kt)
10/04/2020 14:30 22oC (71.6oF) 21%
N (3600)
2b (5kt)
10/04/2020 14:00 22oC (71.6oF) 21%
N (3500)
2b (4kt)
10/04/2020 13:30 22oC (71.6oF) 19%
N (3500)
2b (5kt)
10/04/2020 13:00 22oC (71.6oF) 21%
N (3500)
2b (5kt)
10/04/2020 12:30 22oC (71.6oF) 21%
NNE (0200)
2b (5kt)
10/04/2020 12:00 22oC (71.6oF) 21%
NNE (0200)
2b GUSTS 4b (5ktG16kt)
10/04/2020 11:30 22oC (71.6oF) 21%
N (3500)
2b (6kt)

Station Observations for the last 24 hours