ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Lavrio (Lavrio) Longitute (Lon): 24.052 Latitute (Lat): 37.71 Altitute (Alt): 27m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
05/12/2019 20:30 13oC (55.4oF) 62%
N (3600)
5b (18kt)
05/12/2019 20:00 13oC (55.4oF) 62%
N (3600)
5b GUSTS 8b (19ktG35kt)
05/12/2019 19:30 13oC (55.4oF) 62%
N (3600)
5b GUSTS 7b (19ktG32kt)
05/12/2019 19:00 12oC (53.6oF) 57%
N (3600)
5b GUSTS 7b (20ktG30kt)
05/12/2019 18:30 13oC (55.4oF) 62%
N (3600)
5b GUSTS 7b (19ktG33kt)
05/12/2019 18:00 13oC (55.4oF) 58%
N (3600)
5b GUSTS 7b (20ktG31kt)
05/12/2019 17:30 13oC (55.4oF) 62%
N (3600)
5b GUSTS 7b (18ktG29kt)
05/12/2019 17:00 13oC (55.4oF) 62%
N (3600)
5b (17kt)
05/12/2019 16:30 13oC (55.4oF) 62%
N (3600)
5b GUSTS 8b (18ktG34kt)
05/12/2019 15:00 13oC (55.4oF) 58%
N (3600)
5b GUSTS 7b (17ktG28kt)
05/12/2019 14:30 13oC (55.4oF) 58%
N (3600)
5b GUSTS 7b (17ktG28kt)
05/12/2019 14:00 13oC (55.4oF) 62%
N (3600)
5b GUSTS 7b (17ktG31kt)
05/12/2019 13:30 13oC (55.4oF) 58%
N (3600)
5b GUSTS 7b (17ktG28kt)
05/12/2019 13:00 13oC (55.4oF) 58%
N (3600)
4b GUSTS 7b (16ktG32kt)
05/12/2019 12:30 13oC (55.4oF) 58%
N (3600)
5b GUSTS 7b (19ktG31kt)

Station Observations for the last 24 hours