ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Lavrio (Lavrio) Longitute (Lon): 24.052 Latitute (Lat): 37.71 Altitute (Alt): 27m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
05/07/2020 15:00 28oC (82.4oF) 57%
N (3600)
4b (13kt)
05/07/2020 14:30 28oC (82.4oF) 57%
N (3600)
5b (18kt)
05/07/2020 14:00 28oC (82.4oF) 57%
N (3600)
5b (18kt)
05/07/2020 13:30 28oC (82.4oF) 57%
N (3600)
5b GUSTS 7b (17ktG28kt)
05/07/2020 13:00 28oC (82.4oF) 61%
N (3600)
4b GUSTS 7b (15ktG28kt)
05/07/2020 12:30 28oC (82.4oF) 61%
N (3600)
4b (13kt)
05/07/2020 12:00 29oC (84.2oF) 54%
N (3600)
5b GUSTS 7b (19ktG33kt)
05/07/2020 11:30 28oC (82.4oF) 57%
N (3600)
4b GUSTS 6b (15ktG26kt)
05/07/2020 11:00 28oC (82.4oF) 57%
N (3600)
5b GUSTS 7b (17ktG28kt)
05/07/2020 10:30 29oC (84.2oF) 50%
N (3600)
5b GUSTS 8b (21ktG35kt)
05/07/2020 10:00 29oC (84.2oF) 50%
N (3500)
6b (24kt)
05/07/2020 09:30 29oC (84.2oF) 50%
N (3600)
5b GUSTS 7b (21ktG33kt)
05/07/2020 09:00 29oC (84.2oF) 50%
N (3600)
5b GUSTS 8b (20ktG35kt)
05/07/2020 08:30 29oC (84.2oF) 50%
N (3600)
5b GUSTS 8b (20ktG34kt)
05/07/2020 08:00 29oC (84.2oF) 50%
N (3500)
7b (29kt)

Station Observations for the last 24 hours