ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Kotroni (Kotroni) Longitute (Lon): 23.952 Latitute (Lat): 38.14 Altitute (Alt): 217m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
20/10/2021 19:30 14oC (57.2oF) 71%
NW (3200)
1b (3kt)
20/10/2021 19:00 14oC (57.2oF) 71% VARIABLE 1b (2kt)
20/10/2021 18:30 14oC (57.2oF) 71% VARIABLE 1b (2kt)
20/10/2021 18:00 14oC (57.2oF) 71% VARIABLE 1b (3kt)
20/10/2021 17:30 14oC (57.2oF) 71% VARIABLE 1b (3kt)
20/10/2021 17:00 15oC (59.0oF) 62%
N (0100)
2b (4kt)
20/10/2021 16:30 15oC (59.0oF) 62%
NNE (0200)
2b (5kt)
20/10/2021 16:00 15oC (59.0oF) 58%
NNE (0200)
2b (5kt)
20/10/2021 15:30 16oC (60.8oF) 54%
NNE (0200)
2b (5kt)
20/10/2021 15:00 17oC (62.6oF) 51%
NNE (0200)
2b (6kt)
20/10/2021 14:30 17oC (62.6oF) 51%
NNE (0200)
3b (7kt)
20/10/2021 14:00 18oC (64.4oF) 48%
NNE (0300)
3b (7kt)
20/10/2021 13:30 17oC (62.6oF) 51%
NE (0400)
3b (8kt)
20/10/2021 13:00 18oC (64.4oF) 48%
NNE (0200)
3b (8kt)
20/10/2021 12:30 18oC (64.4oF) 51%
NNE (0300)
3b (8kt)

Station Observations for the last 24 hours