ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Kotroni (Kotroni) Longitute (Lon): 23.952 Latitute (Lat): 38.14 Altitute (Alt): 217m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
05/12/2019 20:30 10oC (50.0oF) 57%
NNE (0200)
3b (8kt)
05/12/2019 20:00 10oC (50.0oF) 61%
NNE (0200)
3b (9kt)
05/12/2019 19:30 10oC (50.0oF) 57%
NNE (0200)
3b GUSTS 5b (10ktG21kt)
05/12/2019 19:00 10oC (50.0oF) 61%
NNE (0200)
3b (10kt)
05/12/2019 18:30 10oC (50.0oF) 57%
NNE (0200)
3b (10kt)
05/12/2019 18:00 10oC (50.0oF) 61%
NNE (0200)
3b (10kt)
05/12/2019 17:00 10oC (50.0oF) 66%
NNE (0200)
3b (8kt)
05/12/2019 16:30 10oC (50.0oF) 66%
NNE (0200)
3b (10kt)
05/12/2019 16:00 10oC (50.0oF) 66%
NNE (0200)
3b (8kt)
05/12/2019 15:30 10oC (50.0oF) 66%
NNE (0300)
3b (8kt)
05/12/2019 15:00 10oC (50.0oF) 66%
NNE (0300)
3b (10kt)
05/12/2019 14:30 10oC (50.0oF) 66%
NNE (0300)
3b (8kt)
05/12/2019 14:00 10oC (50.0oF) 66%
N (0100)
3b (8kt)
05/12/2019 13:30 10oC (50.0oF) 66%
NNE (0200)
3b (10kt)
05/12/2019 13:00 10oC (50.0oF) 66%
NNE (0200)
4b (11kt)

Station Observations for the last 24 hours