ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Kotroni (Kotroni) Longitute (Lon): 23.952 Latitute (Lat): 38.14 Altitute (Alt): 217m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
05/07/2020 16:00 29oC (84.2oF) 44%
N (0100)
3b (9kt)
05/07/2020 15:30 29oC (84.2oF) 44%
NNE (0200)
4b (11kt)
05/07/2020 15:00 29oC (84.2oF) 44%
NNE (0200)
4b (11kt)
05/07/2020 14:30 30oC (86.0oF) 42%
NNE (0200)
3b (10kt)
05/07/2020 14:00 30oC (86.0oF) 42%
N (0100)
3b (9kt)
05/07/2020 13:30 31oC (87.8oF) 39%
N (0100)
3b (9kt)
05/07/2020 13:00 31oC (87.8oF) 37%
N (0100)
3b (10kt)
05/07/2020 12:30 31oC (87.8oF) 37%
NNE (0200)
3b (10kt)
05/07/2020 12:00 30oC (86.0oF) 39%
NNE (0200)
4b (12kt)
05/07/2020 11:30 31oC (87.8oF) 37%
NNE (0200)
3b (9kt)
05/07/2020 11:00 30oC (86.0oF) 42%
N (0100)
4b (11kt)
05/07/2020 10:30 31oC (87.8oF) 39%
NNE (0200)
4b (11kt)
05/07/2020 10:00 31oC (87.8oF) 42%
NNE (0300)
4b (11kt)
05/07/2020 09:30 30oC (86.0oF) 44%
N (0100)
3b (10kt)
05/07/2020 09:00 30oC (86.0oF) 44%
NNE (0200)
4b GUSTS 6b (12ktG22kt)

Station Observations for the last 24 hours