ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Nea Filadelfia auto (Nea Filadelfia auto) Longitute (Lon): 23.746 Latitute (Lat): 38.045 Altitute (Alt): 141m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
05/12/2019 20:30 10oC (50.0oF) 61% VARIABLE 1b (3kt)
05/12/2019 20:00 10oC (50.0oF) 66% VARIABLE 1b (3kt)
05/12/2019 19:00 10oC (50.0oF) 66%
NNE (0300)
2b (4kt)
05/12/2019 18:30 10oC (50.0oF) 66% VARIABLE 1b (3kt)
05/12/2019 18:00 10oC (50.0oF) 66%
NNE (0200)
1b (3kt)
05/12/2019 17:30 10oC (50.0oF) 66%
NNE (0200)
1b (3kt)
05/12/2019 16:30 10oC (50.0oF) 66%
NNE (0300)
1b (3kt)
05/12/2019 16:00 10oC (50.0oF) 66%
NE (0400)
2b (4kt)
05/12/2019 15:30 10oC (50.0oF) 66%
NE (0400)
2b (4kt)
05/12/2019 15:00 10oC (50.0oF) 66%
NNE (0300)
2b (4kt)
05/12/2019 14:00 11oC (51.8oF) 61%
NNE (0200)
2b (4kt)
05/12/2019 13:00 11oC (51.8oF) 61%
NNE (0200)
2b (4kt)
05/12/2019 12:30 11oC (51.8oF) 61%
NNE (0200)
2b (5kt)
05/12/2019 12:00 11oC (51.8oF) 61%
NE (0400)
2b (6kt)
05/12/2019 11:30 11oC (51.8oF) 61%
NE (0400)
2b (6kt)

Station Observations for the last 24 hours