ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Olympic Swimming Center/Athens Center (Olympic Swimming Center/Athens Center) Longitute (Lon): 23.731 Latitute (Lat): 37.968 Altitute (Alt): 75m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
20/10/2021 19:30 15oC (59.0oF) 58% CALM
20/10/2021 18:30 16oC (60.8oF) 54%
ENE (0600)
2b (4kt)
20/10/2021 17:00 17oC (62.6oF) 47% VARIABLE 1b (3kt)
20/10/2021 16:00 18oC (64.4oF) 48% VARIABLE 1b (3kt)
20/10/2021 12:30 22oC (71.6oF) 34% VARIABLE 1b (2kt)
20/10/2021 10:30 21oC (69.8oF) 39%
ENE (0600)
1b (3kt)
20/10/2021 09:30 20oC (68.0oF) 48% VARIABLE 1b (2kt)
20/10/2021 08:00 18oC (64.4oF) 59% VARIABLE 1b (2kt)
20/10/2021 05:00 11oC (51.8oF) 93% CALM
20/10/2021 04:00 11oC (51.8oF) 87% CALM
20/10/2021 03:30 11oC (51.8oF) 87% CALM
20/10/2021 03:00 11oC (51.8oF) 87% CALM
20/10/2021 02:30 11oC (51.8oF) 87% CALM
20/10/2021 02:00 11oC (51.8oF) 87% CALM
20/10/2021 01:30 11oC (51.8oF) 87% CALM

Station Observations for the last 24 hours