ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Tatoi (Tatoi) Longitute (Lon): 23.78 Latitute (Lat): 38.11 Altitute (Alt): 225m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
20/10/2021 19:30 13oC (55.4oF) 81%
NE (0500)
3b (9kt)
20/10/2021 19:00 13oC (55.4oF) 76%
ENE (0600)
3b (8kt)
20/10/2021 18:30 12oC (53.6oF) 81%
ENE (0600)
2b (6kt)
20/10/2021 18:00 13oC (55.4oF) 76%
E (0800)
2b (4kt)
20/10/2021 17:30 13oC (55.4oF) 76% CALM
20/10/2021 17:00 14oC (57.2oF) 71%
E (0800)
2b (4kt)
20/10/2021 16:30 15oC (59.0oF) 67% CALM
20/10/2021 16:00 16oC (60.8oF) 62%
ENE (0700)
2b (5kt)
20/10/2021 15:30 17oC (62.6oF) 58%
ENE (0700)
2b (4kt)
20/10/2021 15:00 17oC (62.6oF) 58%
ENE (0600)
2b (6kt)
20/10/2021 14:30 18oC (64.4oF) 55%
ENE (0600)
3b (7kt)
20/10/2021 14:00 18oC (64.4oF) 55%
NE (0400)
3b (9kt)
20/10/2021 13:30 19oC (66.2oF) 48% VARIABLE 3b (8kt)
20/10/2021 13:00 19oC (66.2oF) 48% VARIABLE 3b (8kt)
20/10/2021 12:30 19oC (66.2oF) 51% VARIABLE 3b (10kt)

Station Observations for the last 24 hours