ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Tatoi (Tatoi) Longitute (Lon): 23.78 Latitute (Lat): 38.107 Altitute (Alt): 237m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
20/09/2020 17:00 19oC (66.2oF) 59%
NNE (0300)
4b (13kt)
20/09/2020 16:30 20oC (68.0oF) 59%
NNE (0200)
4b (11kt)
20/09/2020 16:00 21oC (69.8oF) 55%
N (0100)
4b (14kt)
20/09/2020 15:00 22oC (71.6oF) 52%
N (3600)
4b GUSTS 6b (11ktG22kt)
20/09/2020 14:30 22oC (71.6oF) 52%
N (3500)
4b (14kt)
20/09/2020 13:30 23oC (73.4oF) 49%
N (3600)
4b GUSTS 6b (13ktG23kt)
20/09/2020 13:00 23oC (73.4oF) 49%
NNW (3400)
4b GUSTS 6b (14ktG24kt)
20/09/2020 12:30 24oC (75.2oF) 46%
N (3600)
4b (14kt)
20/09/2020 12:00 23oC (73.4oF) 46%
N (0100)
4b GUSTS 6b (13ktG23kt)
20/09/2020 11:30 23oC (73.4oF) 49%
N (3600)
4b GUSTS 6b (15ktG25kt)
20/09/2020 10:30 24oC (75.2oF) 46%
N (0100)
4b GUSTS 6b (14ktG24kt)
20/09/2020 10:00 23oC (73.4oF) 49%
N (0100)
4b GUSTS 6b (16ktG26kt)
20/09/2020 09:30 23oC (73.4oF) 46%
N (3600)
4b GUSTS 6b (15ktG26kt)
20/09/2020 09:00 22oC (71.6oF) 52%
N (3600)
4b (16kt)
20/09/2020 08:30 22oC (71.6oF) 52%
N (0100)
4b GUSTS 6b (16ktG26kt)

Station Observations for the last 24 hours