ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Spata Athens Airport (Spata Athens Airport) Longitute (Lon): 23.931 Latitute (Lat): 37.921 Altitute (Alt): 72m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
23/10/2021 09:20 24oC (75.2oF) 46% VARIABLE 1b (2kt)
23/10/2021 08:50 23oC (73.4oF) 49% VARIABLE 1b (1kt)
23/10/2021 08:20 23oC (73.4oF) 49% VARIABLE 1b (2kt)
23/10/2021 07:50 22oC (71.6oF) 52% VARIABLE 1b (1kt)
23/10/2021 07:20 21oC (69.8oF) 59% VARIABLE 1b (2kt)
23/10/2021 06:50 20oC (68.0oF) 63% VARIABLE 1b (1kt)
23/10/2021 06:20 20oC (68.0oF) 63% CALM
23/10/2021 05:50 17oC (62.6oF) 77% CALM
23/10/2021 05:20 15oC (59.0oF) 82%
NW (3200)
2b (4kt)
23/10/2021 04:50 15oC (59.0oF) 76%
W (2600)
1b (3kt)
23/10/2021 04:20 16oC (60.8oF) 76%
WSW (2500)
1b (2kt)
23/10/2021 03:50 15oC (59.0oF) 82% VARIABLE 1b (2kt)
23/10/2021 03:20 16oC (60.8oF) 76%
NE (0400)
2b (5kt)
23/10/2021 02:50 16oC (60.8oF) 76%
N (3500)
1b (1kt)
23/10/2021 02:20 16oC (60.8oF) 76% VARIABLE 1b (1kt)

Station Observations for the last 24 hours