ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Spata Athens Airport (Spata Athens Airport) Longitute (Lon): 23.931 Latitute (Lat): 37.921 Altitute (Alt): 72m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
21/01/2020 03:20 8oC (46.4oF) 61%
NNE (0300)
5b (18kt)
21/01/2020 02:50 8oC (46.4oF) 61%
NNE (0300)
5b (20kt)
21/01/2020 02:20 8oC (46.4oF) 56%
N (0100)
4b (15kt)
21/01/2020 01:50 8oC (46.4oF) 56%
N (0100)
4b (14kt)
21/01/2020 01:20 8oC (46.4oF) 52%
N (0100)
5b (17kt)
21/01/2020 00:50 8oC (46.4oF) 52%
N (0100)
4b (15kt)
21/01/2020 00:20 9oC (48.2oF) 49%
NNE (0200)
4b (16kt)
20/01/2020 23:50 8oC (46.4oF) 56%
NNE (0200)
4b (15kt)
20/01/2020 23:20 8oC (46.4oF) 56%
N (0100)
4b (14kt)
20/01/2020 22:50 8oC (46.4oF) 61%
N (0100)
3b (9kt)
20/01/2020 22:20 8oC (46.4oF) 65%
N (3500)
3b (7kt)
20/01/2020 21:50 8oC (46.4oF) 65%
N (3500)
3b (8kt)
20/01/2020 21:20 8oC (46.4oF) 65%
NNW (3400)
3b (7kt)
20/01/2020 20:50 8oC (46.4oF) 65%
NNW (3400)
2b (6kt)
20/01/2020 20:20 8oC (46.4oF) 61%
NNW (3300)
3b (8kt)

Station Observations for the last 24 hours