ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Spata Athens Airport (Spata Athens Airport) Longitute (Lon): 23.931 Latitute (Lat): 37.921 Altitute (Alt): 72m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
17/06/2019 23:50 25oC (77.0oF) 40%
W (2700)
2b (4kt)
17/06/2019 23:20 25oC (77.0oF) 40% VARIABLE 1b (3kt)
17/06/2019 22:50 26oC (78.8oF) 33% VARIABLE 1b (2kt)
17/06/2019 22:20 25oC (77.0oF) 35% VARIABLE 1b (3kt)
17/06/2019 21:50 25oC (77.0oF) 31%
WNW (3000)
2b (5kt)
17/06/2019 21:20 25oC (77.0oF) 29%
W (2800)
2b (5kt)
17/06/2019 20:50 27oC (80.6oF) 23% VARIABLE 1b (2kt)
17/06/2019 20:20 27oC (80.6oF) 23%
NNE (0200)
2b (6kt)
17/06/2019 19:50 28oC (82.4oF) 22%
N (0100)
3b (10kt)
17/06/2019 19:20 28oC (82.4oF) 24% VARIABLE 1b (3kt)
17/06/2019 18:50 28oC (82.4oF) 25%
NNW (3400)
2b (4kt)
17/06/2019 18:20 28oC (82.4oF) 31%
N (3600)
2b (5kt)
17/06/2019 17:50 27oC (80.6oF) 38% VARIABLE 1b (3kt)
17/06/2019 17:20 28oC (82.4oF) 38%
NE (0500)
3b (7kt)
17/06/2019 16:50 28oC (82.4oF) 36%
ENE (0600)
3b (10kt)

Station Observations for the last 24 hours