ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Spata Athens Airport (Spata Athens Airport) Longitute (Lon): 23.931 Latitute (Lat): 37.921 Altitute (Alt): 72m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
14/04/2021 10:20 21oC (69.8oF) 22%
S (1900)
4b (13kt)
14/04/2021 09:50 22oC (71.6oF) 22%
SSW (2000)
4b (14kt)
14/04/2021 09:20 22oC (71.6oF) 22%
SW (2200)
3b (10kt)
14/04/2021 08:50 21oC (69.8oF) 26%
SW (2200)
3b (9kt)
14/04/2021 08:20 20oC (68.0oF) 25%
SW (2200)
3b (10kt)
14/04/2021 07:50 20oC (68.0oF) 27%
WSW (2500)
3b (7kt)
14/04/2021 07:20 20oC (68.0oF) 24%
SW (2300)
3b (7kt)
14/04/2021 06:50 19oC (66.2oF) 27%
S (1800)
3b (8kt)
14/04/2021 06:20 18oC (64.4oF) 33%
SSE (1600)
2b (4kt)
14/04/2021 05:50 16oC (60.8oF) 35%
SSE (1600)
1b (3kt)
14/04/2021 05:20 13oC (55.4oF) 58%
SSE (1600)
1b (3kt)
14/04/2021 04:50 10oC (50.0oF) 61%
W (2800)
2b (5kt)
14/04/2021 04:20 10oC (50.0oF) 66% VARIABLE 1b (1kt)
14/04/2021 03:50 12oC (53.6oF) 50% VARIABLE 1b (3kt)
14/04/2021 03:20 11oC (51.8oF) 71% CALM

Station Observations for the last 24 hours