ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Spata Athens Airport (Spata Athens Airport) Longitute (Lon): 23.931 Latitute (Lat): 37.921 Altitute (Alt): 72m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
07/04/2020 07:50 9oC (48.2oF) 70%
N (3600)
4b (16kt)
07/04/2020 07:20 8oC (46.4oF) 75%
N (0100)
4b (16kt)
07/04/2020 06:50 8oC (46.4oF) 75%
N (3600)
4b (15kt)
07/04/2020 06:20 8oC (46.4oF) 75%
N (0100)
4b (16kt)
07/04/2020 05:50 9oC (48.2oF) 70%
N (0100)
4b (15kt)
07/04/2020 05:20 9oC (48.2oF) 70%
N (3600)
4b (12kt)
07/04/2020 04:50 9oC (48.2oF) 70%
N (3600)
4b (15kt)
07/04/2020 04:20 9oC (48.2oF) 70%
N (3600)
4b (12kt)
07/04/2020 03:50 9oC (48.2oF) 70%
N (0100)
4b (12kt)
07/04/2020 03:20 9oC (48.2oF) 70%
N (0100)
4b (13kt)
07/04/2020 02:50 9oC (48.2oF) 65%
N (0100)
3b (10kt)
07/04/2020 02:20 9oC (48.2oF) 65%
N (3600)
3b GUSTS 5b (9ktG19kt)
07/04/2020 01:50 9oC (48.2oF) 70%
N (0100)
3b (10kt)
07/04/2020 01:20 9oC (48.2oF) 65%
N (0100)
4b (13kt)
07/04/2020 00:50 9oC (48.2oF) 65%
N (3600)
3b (10kt)

Station Observations for the last 24 hours