ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Spata Athens Airport (Spata Athens Airport) Longitute (Lon): 23.931 Latitute (Lat): 37.921 Altitute (Alt): 72m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
22/10/2019 11:50 25oC (77.0oF) 35%
N (0100)
5b GUSTS 7b (19ktG30kt)
22/10/2019 11:20 25oC (77.0oF) 38%
N (0100)
6b GUSTS 7b (23ktG33kt)
22/10/2019 10:50 24oC (75.2oF) 40%
N (0100)
5b GUSTS 7b (21ktG31kt)
22/10/2019 10:20 24oC (75.2oF) 37%
N (0100)
6b (25kt)
22/10/2019 09:50 24oC (75.2oF) 40%
NNE (0200)
5b GUSTS 7b (19ktG29kt)
22/10/2019 09:20 25oC (77.0oF) 40%
N (0100)
5b GUSTS 7b (18ktG28kt)
22/10/2019 08:50 24oC (75.2oF) 40%
NNE (0300)
6b GUSTS 7b (23ktG33kt)
22/10/2019 08:20 24oC (75.2oF) 43%
NNE (0300)
7b (28kt)
22/10/2019 07:50 24oC (75.2oF) 46%
NNE (0300)
6b GUSTS 8b (24ktG34kt)
22/10/2019 07:20 23oC (73.4oF) 46%
NNE (0300)
5b (21kt)
22/10/2019 06:50 22oC (71.6oF) 49%
N (0100)
5b GUSTS 7b (18ktG28kt)
22/10/2019 06:20 22oC (71.6oF) 49%
N (0100)
4b GUSTS 6b (14ktG24kt)
22/10/2019 05:50 21oC (69.8oF) 52%
N (3500)
2b (6kt)
22/10/2019 05:20 21oC (69.8oF) 48%
N (3600)
2b (5kt)
22/10/2019 04:50 20oC (68.0oF) 52%
N (3600)
3b (10kt)

Station Observations for the last 24 hours