ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Spata Athens Airport (Spata Athens Airport) Longitute (Lon): 23.931 Latitute (Lat): 37.921 Altitute (Alt): 72m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
28/10/2020 08:20 17oC (62.6oF) 87%
SW (2300)
2b (5kt)
28/10/2020 07:50 16oC (60.8oF) 93%
N (3500)
2b (6kt)
28/10/2020 07:20 17oC (62.6oF) 87% VARIABLE 1b (3kt)
28/10/2020 06:20 15oC (59.0oF) 87% CALM
28/10/2020 05:50 14oC (57.2oF) 93%
SE (1400)
1b (1kt)
28/10/2020 05:20 12oC (53.6oF) 93%
WSW (2400)
1b (3kt)
28/10/2020 04:50 11oC (51.8oF) 93%
W (2600)
1b (3kt)
28/10/2020 04:20 12oC (53.6oF) 93% VARIABLE 1b (3kt)
28/10/2020 03:50 10oC (50.0oF) 93% VARIABLE 1b (3kt)
28/10/2020 03:20 11oC (51.8oF) 93%
NNE (0300)
2b (5kt)
28/10/2020 02:50 10oC (50.0oF) 93% VARIABLE 1b (2kt)
28/10/2020 02:20 11oC (51.8oF) 93%
N (0100)
2b (4kt)
28/10/2020 01:50 10oC (50.0oF) 87%
N (3600)
1b (3kt)
28/10/2020 01:20 12oC (53.6oF) 93%
N (3500)
1b (1kt)
28/10/2020 00:50 11oC (51.8oF) 93%
NNW (3300)
1b (2kt)

Station Observations for the last 24 hours