ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Spata Athens Airport (Spata Athens Airport) Longitute (Lon): 23.931 Latitute (Lat): 37.921 Altitute (Alt): 72m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
22/08/2019 17:20 31oC (87.8oF) 30%
N (0100)
3b (8kt)
22/08/2019 16:50 31oC (87.8oF) 30%
N (0100)
3b (10kt)
22/08/2019 16:20 31oC (87.8oF) 32%
N (0100)
4b (13kt)
22/08/2019 15:50 32oC (89.6oF) 30%
N (3600)
4b (12kt)
22/08/2019 15:20 32oC (89.6oF) 30%
N (3600)
4b (14kt)
22/08/2019 14:50 33oC (91.4oF) 29%
NNE (0300)
4b (16kt)
22/08/2019 14:20 33oC (91.4oF) 29%
NE (0400)
5b (18kt)
22/08/2019 13:50 33oC (91.4oF) 27%
NE (0400)
5b GUSTS 7b (18ktG30kt)
22/08/2019 13:20 33oC (91.4oF) 29%
NE (0500)
5b (18kt)
22/08/2019 12:50 33oC (91.4oF) 29%
NE (0500)
5b (17kt)
22/08/2019 12:20 33oC (91.4oF) 29%
ENE (0600)
4b (16kt)
22/08/2019 11:50 33oC (91.4oF) 31%
ENE (0600)
5b (18kt)
22/08/2019 11:20 32oC (89.6oF) 32%
NNE (0300)
6b (23kt)
22/08/2019 10:50 33oC (91.4oF) 31%
NNE (0300)
6b (22kt)
22/08/2019 10:20 33oC (91.4oF) 31%
N (0100)
4b (15kt)

Station Observations for the last 24 hours