ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Spata Athens Airport (Spata Athens Airport) Longitute (Lon): 23.931 Latitute (Lat): 37.921 Altitute (Alt): 72m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
15/07/2020 18:20 23oC (73.4oF) 52% CALM
15/07/2020 17:50 24oC (75.2oF) 46%
N (0100)
2b (4kt)
15/07/2020 17:20 24oC (75.2oF) 46%
NE (0400)
3b (8kt)
15/07/2020 16:50 25oC (77.0oF) 40%
NNE (0300)
3b (10kt)
15/07/2020 16:20 26oC (78.8oF) 38%
NNE (0200)
3b (10kt)
15/07/2020 15:50 26oC (78.8oF) 38%
N (0100)
4b (11kt)
15/07/2020 15:20 26oC (78.8oF) 38%
NE (0400)
4b (12kt)
15/07/2020 14:50 27oC (80.6oF) 36%
NNE (0300)
4b (14kt)
15/07/2020 14:20 27oC (80.6oF) 33%
NE (0400)
4b (15kt)
15/07/2020 13:50 27oC (80.6oF) 33%
NE (0400)
4b (14kt)
15/07/2020 13:20 28oC (82.4oF) 34%
NE (0500)
4b (15kt)
15/07/2020 12:50 27oC (80.6oF) 33%
NE (0400)
4b (14kt)
15/07/2020 12:20 28oC (82.4oF) 31%
NE (0500)
4b (14kt)
15/07/2020 11:50 28oC (82.4oF) 31%
NE (0500)
4b (16kt)
15/07/2020 11:20 28oC (82.4oF) 29%
NE (0500)
4b (15kt)

Station Observations for the last 24 hours