ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Spata Athens Airport (Spata Athens Airport) Longitute (Lon): 23.931 Latitute (Lat): 37.921 Altitute (Alt): 72m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
08/12/2019 08:50 16oC (60.8oF) 62% VARIABLE 1b (1kt)
08/12/2019 08:20 14oC (57.2oF) 71% VARIABLE 1b (1kt)
08/12/2019 07:50 13oC (55.4oF) 76% VARIABLE 1b (3kt)
08/12/2019 07:20 11oC (51.8oF) 87% VARIABLE 1b (1kt)
08/12/2019 06:50 11oC (51.8oF) 81%
W (2600)
1b (1kt)
08/12/2019 06:20 9oC (48.2oF) 87% VARIABLE 1b (3kt)
08/12/2019 05:50 7oC (44.6oF) 87%
W (2600)
2b (5kt)
08/12/2019 05:20 7oC (44.6oF) 93% CALM
08/12/2019 04:50 7oC (44.6oF) 93%
W (2600)
2b (4kt)
08/12/2019 04:20 6oC (42.8oF) 93%
W (2800)
1b (1kt)
08/12/2019 03:50 6oC (42.8oF) 93%
W (2800)
1b (3kt)
08/12/2019 03:20 9oC (48.2oF) 93% VARIABLE 1b (1kt)
08/12/2019 02:50 8oC (46.4oF) 100% CALM
08/12/2019 02:20 7oC (44.6oF) 93%
NW (3100)
1b (3kt)
08/12/2019 01:50 8oC (46.4oF) 93% VARIABLE 1b (2kt)

Station Observations for the last 24 hours