ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Megara (Megara) Longitute (Lon): 23.382 Latitute (Lat): 37.981 Altitute (Alt): 1m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
20/10/2021 15:00 20oC (68.0oF) 55% CALM
20/10/2021 14:00 20oC (68.0oF) 55%
N (3600)
3b (8kt)
20/10/2021 13:00 20oC (68.0oF) 55%
NNE (0300)
2b (6kt)
20/10/2021 12:00 20oC (68.0oF) 59%
NNE (0300)
2b (6kt)
20/10/2021 11:00 20oC (68.0oF) 59%
NNE (0300)
2b (6kt)
20/10/2021 10:00 20oC (68.0oF) 59%
NNE (0300)
2b (6kt)
20/10/2021 09:00 19oC (66.2oF) 59% CALM
20/10/2021 08:00 18oC (64.4oF) 63% CALM
20/10/2021 07:00 16oC (60.8oF) 82% CALM
20/10/2021 06:00 14oC (57.2oF) 81% CALM
19/10/2021 15:00 19oC (66.2oF) 59%
NE (0500)
2b GUSTS 4b (5ktG15kt)
19/10/2021 14:00 20oC (68.0oF) 55%
NE (0500)
2b GUSTS 4b (6ktG16kt)
19/10/2021 13:00 20oC (68.0oF) 55%
NE (0400)
2b GUSTS 4b (5ktG15kt)
19/10/2021 12:00 21oC (69.8oF) 48%
NE (0400)
3b (10kt)
19/10/2021 11:00 20oC (68.0oF) 59%
NNE (0200)
2b GUSTS 4b (5ktG15kt)

Station Observations for the last 24 hours