ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ

GREEK AIRPORTS CODES

LGAV 202220Z VRB03KT CAVOK 14/13 Q1021 RMK NOSIG=

EUROPEAN AIRPORTS CODES

LFPO 202230Z 33006KT 270V360 4000 -RA BR BKN003 BKN005 11/11Q1007 TEMPO 1200 -DZ BKN004=