ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ

GREEK AIRPORTS CODES

LGAV 010720Z VRB02KT CAVOK 23/10 Q1011 RMK NOSIG=

EUROPEAN AIRPORTS CODES

LFPO 010700Z 19008KT 8000 BKN006 13/13 Q1000 NOSIG=