ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ

GREEK AIRPORTS CODES

LGAV 180420Z 36007KT 9999 FEW025 BKN070 03/M04 Q1017 RMK NOSIG=

EUROPEAN AIRPORTS CODES

LFPO 180430Z 26004KT 9999 SCT029 SCT040 02/01 Q1027 NOSIG=