Πρόγνωση θάλασσας

Ανατολική Μεσόγειος και Μαύρη Θάλασσα

Υπο-περιοχές πρόγνωσης για τη METAREA-3(E)

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΥΡΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 8 Η 9 ΣΤΑ ΝΟΤΙΑ 9 Η 10. ΠΟΛΥ ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ Η ΤΡΙΚΥΜΙΩΔΗΣ. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ Η ΠΟΛΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ