ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΚΩΔΙΚΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ

LGAV 250420Z 30002KT 9999 FEW030 00/M01 Q1028 RMK NOSIG=

ΚΩΔΙΚΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ

LFPO 250430Z 00000KT 0200 R02/0300N R25/0175N R07/0250NR24/0300N R06/0300N FZFG VV/// M01/M01 Q1021 TEMPO 0400 FG VV///=