ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Σεμινάριο του Ευρωπαϊκού Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης Πλημμυρών -European Flood Awareness System (EFAS).

Στις 14 και 15 Οκτωβρίου 2019 πραγματοποιήθηκε στην Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), Σεμινάριο του Ευρωπαϊκού Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης Πλημμυρών -European Flood Awareness System (EFAS).

To EFAS αποτελεί συνιστώσα του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Copernicus Emergency Management Service (CEMS) και αφορά στη διαχείριση φυσικών, τεχνολογικών, ανθρωπογενών και λοιπών καταστροφών και καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.

H EMY αποτελεί εταίρο του EFAS από το 2016 και λαμβάνει προειδοποιήσεις επικείμενων πλημμυρών για τον Ελλαδικό χώρο. Από τον Ιούλιο 2019 εταίρος του EFAS έγινε και η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, με την οποία συνεργάζεται η ΕΜΥ για την προετοιμασία και ετοιμότητα αντιμετώπισης του κινδύνου πλημμυρών στη χώρα μας.

Στο διήμερο αυτό σεμινάριο συμμετείχαν πέντε (5) εκπρόσωποι του EFAS από συνεργαζόμενες χώρες του εξωτερικού ως εισηγητές και δεκαέξι (16) εκπαιδευόμενοι, στελέχη από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας , τη Γενική Διεύθυνση Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, την Περιφέρεια Ανατ. Μακεδονίας – Θράκης και την ΕΜΥ.

Η έναρξη των εργασιών έγινε με τον χαιρετισμό από τον Διοικητή της ΕΜΥ Ταξίαρχο (ΜΤ) Νικόλαο Βογιατζή και ακολούθησαν παρουσιάσεις από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και την ΕΜΥ, σχετικά με τις δραστηριότητες του κάθε φορέα. Στη συνέχεια οι εισηγητές παρουσίασαν το ιστορικό του ΕFAS, τη δομή του (επιχειρησιακά κέντρα), το υδρολογικό μοντέλο που εκτελείται και τα αποτελέσματα (προϊόντα) του, τα οποία χρησιμοποιούνται για την έκδοση προειδοποιήσεων πλημμυρών. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις προειδοποιήσεις που αφορούν στην κατηγορία των Αιφνίδιων Πλημμυρών ( Flash Floods), η οποία εμφανίζει τη μεγαλύτερη συχνότητα εκδήλωσης. Τονίστηκε επίσης η ανάγκη παροχής μετεωρολογικών και υδρολογικών δεδομένων, τα οποία θα βοηθήσουν σημαντικά στην αξιοπιστία των παρεχόμενων προϊόντων του μοντέλου.

Tη δεύτερη ημέρα παρουσιάστηκαν τα νέα προϊόντα του EFAS καθώς και ο σχεδιασμός για τη μελλοντική ανάπτυξη του Συστήματος. Από την ΕΜΥ έγινε παρουσίαση σχετικά με την αποτίμηση των προειδοποιήσεων πλημμυρών για τη χώρα μας από το 2016 μέχρι σήμερα. Κατά τη διάρκεια των εργασιών λειτούργησε εργαστήριο με on line σύνδεση με το EFAS Information System, όπου οι συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να εξοικειωθούν στην πράξη με τη λειτουργία και τις εφαρμογές του.

Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν με επιτυχία και οι συμμετέχοντες απέκτησαν ευρύτερη γνώση σχετικά με τις δυνατότητες και την προοπτική ανάπτυξης του EFAS, με σκοπό τη βελτίωση του επιχειρησιακού σχεδιασμού της χώρας μας για την αντιμετώπιση του κινδύνου πλημμυρών.